S. 3-1048 Dossierfiche K. 51-1925

Herziening van titel IX van de Grondwet, om bepaling II op te heffen
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 128, tweede uitgave, van 10 april 2003)
Anne-Marie Lizin   

openbaarheid van het bestuur
wetgeving
herziening van de grondwet
regelgevingsbeleid

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-1048/1 3-1048/1 (PDF) Herziening van de grondwet 18/2/2005
3-1048/2 3-1048/2 (PDF) Verslag namens de commissie 23/6/2005
3-1048/3 3-1048/3 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 23/6/2005
K. 51-1925/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 8/7/2005
K. 51-1925/2 Verslag namens de commissie 21/11/2005
K. 51-1925/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 24/11/2005
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
18/2/2005   Indiening Doc. 3-1048/1 3-1048/1 (PDF)
18/2/2005   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
30/6/2005   Inschrijving op agenda
7/7/2005   Algemene bespreking Hand. 3-123 Hand. 3-123 (PDF)
7/7/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+62/-0/o0) Hand. 3-123 Hand. 3-123 (PDF)
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
18/2/2005   Verzending naar commissie
17/3/2005   Inschrijving op agenda
17/3/2005   Niet behandeld
23/6/2005   Inschrijving op agenda
23/6/2005   Aanwijzing rapporteur(s): Francis Delpérée
23/6/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-0/o0)
23/6/2005   Aanneming zonder amendering
23/6/2005   Vertrouwen rapporteur
  [K2] Behandeling door Kamer
7/7/2005   Overzending Doc. K. 51-1925/1
21/11/2005   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 51-1925/2
24/11/2005   Bespreking
Integraal verslag nr. 171, p. 58
24/11/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 171, p. 70
Hand. 3-134 Hand. 3-134 (PDF)
Doc. K. 51-1925/3
24/11/2005   Aanneming zonder amendering
24/11/2005   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
6/12/2005   Bekrachtiging en afkondiging
28/12/2005   Bekendmaking (56427)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 7/7/2005
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Niet geamendeerd 23/6/2005
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 24/11/2005
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
6/12/2005 28/12/2005, blz 56427