S. 3-1046 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van de gecoŲrdineerde wet van 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen en van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, met het oog op het voorkomen van dubbele terugbetaling van ziektekosten in het kader van de maximumfactuur
Annemie Van de Casteele   

inkomstenbelasting
particuliere verzekering
remgeld
ziekteverzekering
belastingaangifte

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-1046/1 3-1046/1 (PDF) Wetsvoorstel 18/2/2005
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
18/2/2005   Indiening Doc. 3-1046/1 3-1046/1 (PDF)
24/2/2005   Inoverwegingneming
24/2/2005   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
24/2/2005   Verzending naar commissie
2/5/2007   Einde behandeling
2/5/2007   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving