S. 3-1044 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot regeling van het toezicht op werknemers door middel van een monitoringsysteem verbonden met het GPS-navigatiesysteem van dienstwagens, overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van de persoonsgegevens
Philippe Mahoux   

eerbiediging van het privť-leven
arbeid
satellietnavigatie
bedrijfsvoertuig

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-1044/1 3-1044/1 (PDF) Wetsvoorstel 18/2/2005
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
18/2/2005   Indiening Doc. 3-1044/1 3-1044/1 (PDF)
24/2/2005   Inoverwegingneming
24/2/2005   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
16/6/2005   Externe adviesaanvraag: Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
24/2/2005   Verzending naar commissie
4/5/2005   Inschrijving op agenda
4/5/2005   Aanwijzing rapporteur(s): Christel Geerts
4/5/2005   Bespreking
15/6/2005   Inschrijving op agenda
15/6/2005   Gedachtewisseling
met de dames Ingrid Korten en Nathalie Lacoste, juridisch adviseurs bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
15/6/2005   Commissie wenst extern advies: Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
2/5/2007   Einde behandeling
2/5/2007   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 4/5/2005, 15/6/2005

Kruispuntbank van de wetgeving