S. 3-1041 Dossierfiche K. 51-1553

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 31 december 2003 houdende invoering van een eenmalige bevrijdende aangifte
Regering G. Verhofstadt II  

belasting op inkomsten uit kapitaal
kredietinstelling
kapitaalbelasting
belastingvlucht
buitenlands kapitaal
belastingfraude
fiscaal recht
repatriŽring van kapitaal
belastingaangifte
buitengewone belasting

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-1553/1 Wetsontwerp 13/1/2005
K. 51-1553/2 Verslag namens de commissie 3/2/2005
K. 51-1553/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 17/2/2005
3-1041/1 3-1041/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 24/2/2005
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
13/1/2005   Indiening Doc. K. 51-1553/1
3/2/2005   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 51-1553/2
17/2/2005   Bespreking
Integraal verslag nr. 117, p. 27-28
17/2/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+86/-45/o3)
Integraal verslag nr. 117, p. 45-46
Doc. K. 51-1553/3
17/2/2005   Aanneming zonder amendering
20/1/2005   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 3-82/21 3-82/21 (PDF)
20/1/2005   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 3-82/21 3-82/21 (PDF)
  [S2] Behandeling door Senaat
18/2/2005   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
24/2/2005   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 3-1041/1 3-1041/1 (PDF)
24/2/2005   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
3/3/2005   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
26/3/2005   Bekrachtiging en afkondiging
26/4/2005   Bekendmaking (19298)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 17/2/2005
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 19/2/2005 5 23/2/2005
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 19/2/2005 0 23/2/2005
Beslissing POC. i.v.m. termijnen Evocatietermijn 19/2/2005 0
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
26/3/2005 26/4/2005 , blz 19298

Kruispuntbank van de wetgeving