S. 3-1038 Dossierfiche                  

Mensenhandel
commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden  

mensenhandel

Parlementaire documenten

Er zijn nog geen parlementaire documenten beschikbaar voor dit dossier

                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
15/2/2005   Indiening
15/2/2005   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
15/2/2005   Verzending naar commissie
15/2/2005   Inschrijving op agenda
15/2/2005   Aanwijzing rapporteur(s): Jeannine Leduc
15/2/2005   Hoorzitting met de heer Paolo De Francesco, diensthoofd, en mevrouw Lecocq, medewerkster, Cel mensenhandel, Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding
betreffende het Jaarverslag 2004 van het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding : Strijd tegen de mensenhandel - Analyse vanuit het slachtofferperspectief
15/2/2005   Gedachtewisseling
8/3/2005   Inschrijving op agenda
8/3/2005   Aanwijzing rapporteur(s): Stefaan Noreilde, Erika Thijs
8/3/2005   Hoorzitting met de heer Jean-Paul Janssens, adjunct-directeur van de Beleidscel van mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
over het beleid inzake mensenhandel
8/3/2005   Gedachtewisseling
22/3/2005   Inschrijving op agenda
22/3/2005   Hoorzitting met de heer Rudi Veestraeten, directeur-generaal van het directoraat-generaal "Consulaire zaken" van het ministerie van Buitenlandse Zaken
22/3/2005   Hoorzitting met de heer Freddy Roosemont, directeur-generaal van de dienst Vreemdelingenzaken
22/3/2005   Gedachtewisseling
7/3/2006   Inschrijving op agenda
7/3/2006   Hoorzitting met de heer Rudi Veestraeten, directeur-generaal van het directoraat-generaal "Consulaire zaken" van het ministerie van Buitenlandse Zaken
7/3/2006   Hoorzitting met de heer Freddy Roosemont, directeur-generaal van de dienst Vreemdelingenzaken
7/3/2006   Gedachtewisseling
16/1/2007   Inschrijving op agenda
16/1/2007   Aanwijzing rapporteur(s): Nele Lijnen, Stefaan Noreilde
16/1/2007   Hoorzitting met de heer Fabrice de Kerchove, projectverantwoordelijke van de Koning Boudewijnstichting
16/1/2007   Hoorzitting met de heer Gert Vermeulen, professor, Universiteit Gent
over de studie "Het mensenhandelbeleid in BelgiŽ"
16/1/2007   Gedachtewisseling
2/5/2007   Einde behandeling
2/5/2007   Afsluiten dossier
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Behandeling beŽindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 15/2/2005, 8/3/2005, 22/3/2005, 7/3/2006, 16/1/2007

Kruispuntbank van de wetgeving