S. 3-1037 Dossierfiche K. 51-1792

Het geneesmiddelenbeleid
commissie voor de Sociale Aangelegenheden  

geneesmiddel
generiek geneesmiddel
farmaceutische industrie
kosten voor gezondheidszorg
gezondheidsbeleid
ziekteverzekering
remgeld
reclame
octrooi
openbare aanbesteding
dokter
apotheker
ziekenhuis
bestedingen voor gezondheid
overheidsopdrachten

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-1037/1 3-1037/1 (PDF) Verslag namens de commissies (Senaat en Kamer) 18/5/2005
                                      
Chronologie
  Vrije procedure
  [S1] Behandeling door Senaat
25/1/2005   Indiening Doc. 3-1037/1 3-1037/1 (PDF)
25/1/2005   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
25/1/2005   Verzending naar commissie
25/1/2005   Inschrijving op agenda
25/1/2005   Hoorzitting met de heer Gert Verpoote, Universiteit Antwerpen, gedetacheerd bij het RIZIV
25/1/2005   Hoorzitting met de heer Dr. Dirk Van Duppen, auteur van het boek "De cholesteroloorlog"
25/1/2005   Hoorzitting met prof. dr. Leo Neels, pharma.be
25/1/2005   Hoorzitting met de heer Dirk Ramaekers, MD, PhD, algemeen directeur, Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg
25/1/2005   Hoorzitting met een vertegenwoordiger van het Intermutualistisch College
25/1/2005   Hoorzitting met dr. Michel Vermeylen, voorzitter comitť voor de evaluatie van de medische praktijk inzake geneesmiddelen - Absym
25/1/2005   Hoorzitting met dr. Piet Vanden Bussche, voorzitter Vlaams huisartsenparlement
25/1/2005   Hoorzitting met dr. Filip Babylon, Algemene Phamaceutische Bond (APB)
25/1/2005   Hoorzitting met de heer Marc-Henry Cornely, OPHACO (Vereniging der CoŲperatieve Apotheken van BelgiŽ)
25/1/2005   Hoorzitting met prof. Hugo Robays, ziekenhuisapotheek
25/1/2005   Hoorzitting met de heer Luc Slegers, voorzitter FEBELGEM (Belgische Federatie van producenten van generische geneesmiddelen)
2/5/2007   Einde behandeling
  [K2] Behandeling door Kamer
18/5/2005   Indiening Doc. 3-1037/1 3-1037/1 (PDF)
18/5/2005   Einde behandeling
2/5/2007   Afsluiten dossier
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Vrije procedure Behandeling beŽindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 25/1/2005
[K2] Behandeling door Kamer
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving