S. 3-1035 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 79 van 10 november 1967 betreffende de Orde der geneesheren
Alain Destexhe    Jacques Brotchi   

beroepsorde
belangenconflict
tuchtprocedure
beroepsdeontologie
dokter

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-1035/1 3-1035/1 (PDF) Wetsvoorstel 16/2/2005
3-1035/2 3-1035/2 (PDF) Verslag namens de commissie 24/1/2007
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
16/2/2005   Indiening Doc. 3-1035/1 3-1035/1 (PDF)
24/2/2005   Inoverwegingneming
24/2/2005   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
25/1/2007   Inschrijving op agenda
1/2/2007   Algemene bespreking Hand. 3-201 Hand. 3-201 (PDF)
1/2/2007   Verval door aanneming van een ander dossier
Zie nr. 3-373
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
24/2/2005   Verzending naar commissie
28/3/2006   Inschrijving op agenda
28/3/2006   Niet behandeld
19/4/2006   Inschrijving op agenda
19/4/2006   Aanwijzing rapporteur(s): Christel Geerts, Sfia Bouarfa
19/4/2006   Bespreking
10/5/2006   Inschrijving op agenda
10/5/2006   Niet behandeld
17/5/2006   Inschrijving op agenda
17/5/2006   Niet behandeld
31/5/2006   Inschrijving op agenda
31/5/2006   Niet behandeld
21/6/2006   Inschrijving op agenda
21/6/2006   Niet behandeld
29/11/2006   Inschrijving op agenda
29/11/2006   Bespreking
10/1/2007   Inschrijving op agenda
10/1/2007   Bespreking
17/1/2007   Inschrijving op agenda
17/1/2007   De commissie wenst dat het advies van de dienst Wetsevaluatie wordt ingewonnen
24/1/2007   Inschrijving op agenda
24/1/2007   Bespreking
24/1/2007   Vervallen
ten gevolge de aanneming van het wetsvoorstel nr. 3-373/1
24/1/2007   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (13 stemmen)
Doc. 3-1035/2 3-1035/2 (PDF)
1/2/2007   Vervalt
1/2/2007   Einde behandeling
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Behandeling beŽindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd 1/2/2007
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Vervallen 19/4/2006, 29/11/2006, 10/1/2007, 24/1/2007