S. 3-1028 Dossierfiche                  

De hervorming van de Verenigde Naties
commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging  

VN
hoorzitting
internationale veiligheid
terrorisme
duurzame ontwikkeling
rechten van de mens
Veiligheidsraad VN
na de koude oorlog

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-1028/1 3-1028/1 (PDF) Verslag namens de commissie 24/5/2005
3-1028/2 3-1028/2 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag 16/6/2005
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
1/2/2005   Indiening
1/2/2005   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
2/6/2005   Inschrijving op agenda
9/6/2005   Inschrijving op agenda
16/6/2005   Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag Doc. 3-1028/2 3-1028/2 (PDF)
16/6/2005   Algemene bespreking Hand. 3-118 Hand. 3-118 (PDF)
16/6/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+49/-0/o8) Hand. 3-118 Hand. 3-118 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
1/2/2005   Verzending naar commissie
1/2/2005   Inschrijving op agenda
1/2/2005   Aanwijzing rapporteur(s): Jihane Annane
1/2/2005   Hoorzitting met professor dr. Jan Wouters, Instituut voor Internationaal Recht, KULeuven
1/2/2005   Hoorzitting met professor Olivier Corten, Centre de droit international, ULB
1/2/2005   Hoorzitting met mevrouw Frankinet, ambassadeur, DG "Verenigde Naties", FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
1/2/2005   Gedachtewisseling
15/2/2005   Inschrijving op agenda
15/2/2005   Aanwijzing rapporteur(s): Jihane Annane, Pierre Galand
15/2/2005   Hoorzitting met de heer Jean-Pierre Cot, gewezen Frans minister belast met de samenwerking en de ontwikkeling, emeritus professor bij de Universitť de Paris I
15/2/2005   Hoorzitting met professor Marc Bossuyt, Universiteit Antwerpen, lid van de subcommissie van de Verenigde Naties voor de promotie en de bescherming van de rechten van de mens, rechter in het Arbitragehof
15/2/2005   Gedachtewisseling
22/2/2005   Inschrijving op agenda
22/2/2005   Hoorzitting met de heer Gareth Evans, lid van het High-level Panel Threaths, Challenges and Change
22/2/2005   Gedachtewisseling
8/3/2005   Inschrijving op agenda
8/3/2005   Hoorzitting met de heer Robert Badinter, senator, gewezen Frans minister van Justitie, gewezen voorzitter van het Grondwettelijk Hof, hoogleraar van privaat recht
8/3/2005   Gedachtewisseling
19/4/2005   Inschrijving op agenda
19/4/2005   Beslissing oprichting werkgroep
belast met het opstellen van een ontwerp van aanbevelingen
24/5/2005   Inschrijving op agenda
24/5/2005   Aanneming van de aanbevelingen
De aanbevelingen zijn eenparig aangenomen (9 stemmen)
24/5/2005   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-1028/1 3-1028/1 (PDF)
16/6/2005   Mededeling aan bestemmeling(en)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Medegedeeld aan bestemmeling(en)  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 16/6/2005
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Behandeling beŽindigd 1/2/2005, 15/2/2005, 22/2/2005, 8/3/2005, 24/5/2005