S. 3-1026 Dossierfiche K. 51-1663

Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 131 en 133 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1964
Berni Collas    Alain Destexhe   

vennootschapsbelasting
Algemene Spaar- en Lijfrentekas
organisatie zonder winstoogmerk
liquidatie van een onderneming

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-1026/1 3-1026/1 (PDF) Wetsvoorstel 15/2/2005
3-1026/2 3-1026/2 (PDF) Amendementen 2/3/2005
3-1026/3 3-1026/3 (PDF) Verslag namens de commissie 2/3/2005
3-1026/4 3-1026/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 2/3/2005
3-1026/5 3-1026/5 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer 10/3/2005
K. 51-1663/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 11/3/2005
K. 51-1663/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 21/4/2005
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
15/2/2005   Indiening Doc. 3-1026/1 3-1026/1 (PDF)
17/2/2005   Inoverwegingneming
17/2/2005   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
3/3/2005   Inschrijving op agenda
10/3/2005   Algemene bespreking Hand. 3-100 Hand. 3-100 (PDF)
10/3/2005   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-100 Hand. 3-100 (PDF)
10/3/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+65/-0/o0) Hand. 3-100 Hand. 3-100 (PDF)
Doc. 3-1026/5 3-1026/5 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
17/2/2005   Verzending naar commissie
2/3/2005   Inschrijving op agenda
2/3/2005   Aanwijzing rapporteur(s): JoŽlle Kapompolť
2/3/2005   Bespreking
2/3/2005   Stemming over het geheel: geamendeerd (+9/-0/o0)
2/3/2005   Aanneming na amendering
2/3/2005   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-1026/3 3-1026/3 (PDF)
2/3/2005   Tekst aangenomen
geamendeerde tekst
Doc. 3-1026/4 3-1026/4 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
11/3/2005   Overzending Doc. K. 51-1663/1
22/3/2005   Aanneming in commissie (zonder verslag)
Bulletin van de wetgevende werkzaamheden nr. 325
21/4/2005   Bespreking
Integraal verslag nr. 131, p. 1-2
21/4/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 131, p. 37
Doc. K. 51-1663/2
21/4/2005   Aanneming zonder amendering
21/4/2005   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
11/5/2005   Bekrachtiging en afkondiging
26/5/2005   Bekendmaking (24577)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 10/3/2005
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Geamendeerd 2/3/2005
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 21/4/2005
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Kamer (K1) Onderzoekstermijn (K1) 12/3/2005 60 26/5/2005
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
11/5/2005 26/5/2005 , blz 24577

Kruispuntbank van de wetgeving