S. 3-1016 Dossierfiche K. 51-1579

Wetsontwerp tot wijziging van hoofdstuk V "Bijzondere bepalingen betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen" van de wet van 4 augustus 1996 betrefffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk
Regering G. Verhofstadt II  

arbeidsveiligheid
bouwnijverheid

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-1579/1 Wetsontwerp 31/1/2005
K. 51-1579/2 Amendement 1/2/2005
K. 51-1579/3 Verslag namens de commissie 3/2/2005
K. 51-1579/4 Amendement voorgesteld na indiening van het verslag 3/2/2005
K. 51-1579/5 Aanvullend verslag na terugzending door de plenaire vergadering 3/2/2005
K. 51-1579/6 Tekst aangenomen door de commissie 3/2/2005
K. 51-1579/7 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 3/2/2005
3-1016/1 3-1016/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 23/2/2005
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
31/1/2005   Indiening Doc. K. 51-1579/1
3/2/2005   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 51-1579/3
3/2/2005   Terugzending naar commissie
Integraal verslag nr. 116, p. 34-35
3/2/2005   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 51-1579/5
3/2/2005   Bespreking
Integraal verslag nr. 116, p. 47-51
3/2/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 116, p. 55
Doc. K. 51-1579/7
3/2/2005   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
4/2/2005   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
23/2/2005   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 3-1016/1 3-1016/1 (PDF)
5/2/2005   Opschorting termijn
convocatie poc
17/2/2005   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 3-82/22 3-82/22 (PDF)
17/2/2005   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 3-82/22 3-82/22 (PDF)
18/2/2005   Hervatting termijn
23/2/2005   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
3/3/2005   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
9/3/2005   Bekrachtiging en afkondiging
6/4/2005   Bekendmaking (14483)
13/5/2005   Erratum (22858)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 3/2/2005
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Beslissing POC. i.v.m. termijnen Evocatietermijn 14/2/2005 5 18/2/2005
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 14/2/2005 7 21/2/2005
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 14/2/2005 0 18/2/2005
Hervatting termijn Evocatietermijn 14/2/2005 0 18/2/2005
Opschorting termijn
convocatie poc
Evocatietermijn 14/2/2005 0
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
9/3/2005 6/4/2005 , blz 14483
Errata
Op 13/5/2005 , blz 22858

Kruispuntbank van de wetgeving