S. 3-1015 Dossierfiche K. 51-1332

Wetsontwerp houdende uitvoering van het Protocol betreffende milieubescherming bij het Verdrag inzake Antarctica, het Aanhangsel en de Bijlagen I, II, III en IV, ondertekend te Madrid, op 4 oktober 1991, en Bijlage V, aangenomen te Bonn op 7 tot 18 oktober 1991
Regering G. Verhofstadt II  

bescherming van de fauna
invloed op het milieu
milieubescherming
beschermd gebied
vervuiling van de zee
overeenkomstprotocol
beheer van afvalstoffen
minerale reserves
Antarctica
bescherming van de flora
wetenschappelijk onderzoek

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-1332/1 Wetsontwerp 6/9/2004
K. 51-1332/2 Amendement 18/1/2005
K. 51-1332/3 Verslag namens de commissie 27/1/2005
K. 51-1332/4 Tekst aangenomen door de commissie 27/1/2005
K. 51-1332/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 3/2/2005
3-1015/1 3-1015/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 1/3/2005
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
6/9/2004   Indiening Doc. K. 51-1332/1
27/1/2005   Aanneming in commissie (geamendeerd + nieuw opschrift) Doc. K. 51-1332/3
3/2/2005   Bespreking
Integraal verslag nr. 116, p. 37-39
3/2/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 116, p. 54
Doc. K. 51-1332/5
3/2/2005   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
4/2/2005   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
1/3/2005   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 3-1015/1 3-1015/1 (PDF)
1/3/2005   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
3/3/2005   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
7/4/2005   Bekrachtiging en afkondiging
19/5/2005   Bekendmaking (23459-23463)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 3/2/2005
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 14/2/2005 15 28/2/2005
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 14/2/2005 0 28/2/2005
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
7/4/2005 19/5/2005 , blz 23459-23463

Kruispuntbank van de wetgeving