S. 3-1014 Dossierfiche K. 51-1350

Wetsontwerp tot wijziging van artikel 45bis, ß 2, van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, van de wet van 15 juli 1970 tot vaststelling van de personeelsformatie van de rechtbanken van koophandel en tot wijziging van de wet van 10 oktober 1967 houdende het Gerechtelijk Wetboek en van artikel 205 van het Gerechtelijk Wetboek
Regering G. Verhofstadt II  

magistraat
commerciŽle rechtspraak
taalgebruik
Duitstalige Gemeenschap

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-1350/1 Wetsontwerp 24/9/2004
K. 51-1350/2 Amendementen 8/12/2004
K. 51-1350/3 Amendement 11/1/2005
K. 51-1350/4 Verslag namens de commissie 27/1/2005
K. 51-1350/5 Tekst aangenomen door de commissie 27/1/2005
K. 51-1350/6 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 3/2/2005
3-1014/1 3-1014/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 7/2/2005
3-1014/2 3-1014/2 (PDF) Verslag namens de commissie 22/2/2005
3-1014/3 3-1014/3 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 10/3/2005
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
24/9/2004   Indiening Doc. K. 51-1350/1
27/1/2005   Aannemig in commissie (geamendeerd + nieuw opschrift) Doc. K. 51-1350/4
3/2/2005   Bespreking
Integraal verslag nr. 116, p. 30-31 + p. 35-36
3/2/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 116, p. 53
Doc. K. 51-1350/6
3/2/2005   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
4/2/2005   Overzending Doc. 3-1014/1 3-1014/1 (PDF)
4/2/2005   Verzending naar commissie: Justitie
3/3/2005   Inschrijving op agenda
10/3/2005   Algemene bespreking Hand. 3-100 Hand. 3-100 (PDF)
10/3/2005   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-100 Hand. 3-100 (PDF)
10/3/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+46/-0/o15) Hand. 3-100 Hand. 3-100 (PDF)
Doc. 3-1014/3 3-1014/3 (PDF)
  Commissie: Justitie
4/2/2005   Verzending naar commissie
22/2/2005   Inschrijving op agenda
22/2/2005   Aanwijzing rapporteur(s): Luc Willems
22/2/2005   Bespreking
22/2/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+11/-0/o1)
22/2/2005   Aanneming zonder amendering
22/2/2005   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-1014/2 3-1014/2 (PDF)
10/3/2005   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
13/4/2005   Bekrachtiging en afkondiging
4/5/2005   Bekendmaking (20948-20949)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 3/2/2005
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 10/3/2005
Commissie: Justitie
Niet geamendeerd 22/2/2005
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
13/4/2005 4/5/2005 , blz 20948-20949

Kruispuntbank van de wetgeving