S. 3-1007 Dossierfiche K. 51-1410

Wetsontwerp houdende aanpassing van de Franse tekst en vaststelling van de Nederlandse tekst van de algemene wet van 21 juli 1844 op de burgerlijke en kerkelijke pensioenen
Regering G. Verhofstadt II  

overheidsapparaat
taalgebruik
pensioenregeling
terminologie
vertaling

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-1410/1 Wetsontwerp 26/10/2004
K. 51-1410/2 Verslag namens de commissie 24/1/2005
K. 51-1410/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 27/1/2005
3-1007/1 3-1007/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 22/2/2005
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
26/10/2004   Indiening Doc. K. 51-1410/1
24/1/2005   Aanneming in commissie (verbeterd) Doc. K. 51-1410/2
27/1/2005   Bespreking
Integraal verslag nr. 115, p. 38-41
27/1/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 115, p. 52
Doc. K. 51-1410/3
27/1/2005   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
28/1/2005   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
22/2/2005   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 3-1007/1 3-1007/1 (PDF)
22/2/2005   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
3/3/2005   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
11/4/2005   Bekrachtiging en afkondiging
10/6/2005   Bekendmaking (26697-26717)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 27/1/2005
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 29/1/2005 15 21/2/2005
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 29/1/2005 0 21/2/2005
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
11/4/2005 10/6/2005 , blz 26697-26717

Kruispuntbank van de wetgeving