S. 3-1006 Dossierfiche K. 51-1440

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiŽle sector en de financiŽle diensten en van artikel 40 van het koninklijk besluit van 25 maart 2003 tot uitvoering van artikel 45, ß 2, van die wet
Regering G. Verhofstadt II  

economisch delict
financiŽle transactie
samenwerkingsovereenkomst
financiŽle voorschriften
Financial Services and Markets Authority
personeelsstatuut

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-1440/1 Wetsontwerp 17/11/2004
K. 51-1440/2 Amendement 11/1/2005
K. 51-1440/3 Verslag namens de commissie 20/1/2005
K. 51-1440/4 Tekst aangenomen door de commissie 20/1/2005
K. 51-1440/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 27/1/2005
3-1006/1 3-1006/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 3/2/2005
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
17/11/2004   Indiening Doc. K. 51-1440/1
20/1/2005   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 51-1440/3
27/1/2005   Bespreking
Integraal verslag nr. 115, p. 38
27/1/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 115, p. 51-52
Doc. K. 51-1440/5
27/1/2005   Aanneming na amendering door commissie
2/12/2004   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 3-82/20 3-82/20 (PDF)
2/12/2004   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 3-82/20 3-82/20 (PDF)
  [S2] Behandeling door Senaat
28/1/2005   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
3/2/2005   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 3-1006/1 3-1006/1 (PDF)
3/2/2005   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
3/2/2005   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
14/2/2005   Bekrachtiging en afkondiging
4/3/2005   Bekendmaking (9193-9194)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 27/1/2005
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 29/1/2005 5 2/2/2005
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 29/1/2005 0 2/2/2005
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
14/2/2005 4/3/2005 , blz 9193-9194

Kruispuntbank van de wetgeving