S. 3-1004 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel betreffende de erkenning van confessionele en niet-confessionele levensbeschouwelijke stichtingen en de financiering van de wedden en pensioenen van hun consulenten
Jean-Marie Dedecker   

stichting
verhouding kerk-staat
financiering
pensioenregeling
scheiding tussen kerk en staat
belasting van natuurlijke personen
godsdienst
belastingaangifte
vrijheid van godsdienst
boekhouding
loon
geestelijkheid

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-1004/1 3-1004/1 (PDF) Wetsvoorstel 26/1/2005
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
26/1/2005   Indiening Doc. 3-1004/1 3-1004/1 (PDF)
3/2/2005   Inoverwegingneming
3/2/2005   Verzending naar commissie: Justitie
  Commissie: Justitie
3/2/2005   Verzending naar commissie
2/5/2007   Einde behandeling
2/5/2007   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving