S. 2-999 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 1469 en 1595 van het Burgerlijk Wetboek, en van artikel 1253quater van het Gerechtelijk Wetboek, wat betreft de verkoop tussen echtgenoten
Olivier de Clippele   

eigendomsoverdracht
gehuwde persoon
elektronische handtekening
verkoop
onroerend eigendom
huwelijksrecht

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-999/1 2-999/1 (PDF) Wetsvoorstel 9/1/2002
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
9/1/2002   Indiening Doc. 2-999/1 2-999/1 (PDF)
10/1/2002   Inoverwegingneming
10/1/2002   Verzending naar commissie: Justitie
  Commissie: Justitie
10/1/2002   Verzending naar commissie
10/4/2003   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Justitie
Verzonden naar commissie  

Kruispuntbank van de wetgeving