S. 2-998 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 50 van de wet van 13 juli 1976 betreffende de getalsterkte aan officieren en de statuten van het personeel van de Krijgsmacht, met een bepaling over het recht op borstvoedingsverlof en borstvoedingspauzes
Sabine de Bethune    Mia De Schamphelaere    Erika Thijs   

zwangerschapsverlof
bescherming van moeder en kind
militair personeel
moedermelk

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-998/1 2-998/1 (PDF) Wetsvoorstel 2/1/2002
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
2/1/2002   Indiening Doc. 2-998/1 2-998/1 (PDF)
10/1/2002   Inoverwegingneming
10/1/2002   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
10/1/2002   Verzending naar commissie
10/4/2003   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Verzonden naar commissie  

Kruispuntbank van de wetgeving