S. 2-992 Dossierfiche K. 50-1192

Wetsontwerp tot uitbreiding van de kosteloze geneeskundige verzorging tot alle oud-strijders en oorlogsslachtoffers die een oorlogsrente van ten minste 3 semesters genieten
Jan Peeters   Jean-Marc Delizée   Maggie De Block   Pierrette Cahay-André   Joos Wauters  

sociale zekerheid
gezondheidsverzorging
remgeld
kosteloze medische verzorging
vergoedingspensioen
oorlogsslachtoffer
oud-strijder

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-1192/1 Wetsvoorstel 9/4/2001
K. 50-1192/2 Amendementen 12/12/2001
K. 50-1192/3 Verslag namens de commissie 18/12/2001
K. 50-1192/4 Tekst aangenomen door de commissie 18/12/2001
K. 50-1192/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 20/12/2001
2-992/1 2-992/1 (PDF) Ontwerp niet geëvoceerd door de Senaat 22/1/2002
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
9/4/2001   Indiening Doc. K. 50-1192/1
19/4/2001   Inoverwegingneming
19/4/2001   Urgentieverzoek (aangenomen)
Integraal verslag nr. 121, p. 24-25
18/12/2001   Aanneming in commissie (geamendeerd + nieuw opschrift) Doc. K. 50-1192/3
20/12/2001   Bespreking
Integraal verslag nr. 195, p. 27
20/12/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 195, p. 65-66
Doc. K. 50-1192/5
20/12/2001   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
21/12/2001   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
22/1/2002   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 2-992/1 2-992/1 (PDF)
22/1/2002   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
31/1/2002   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
14/2/2002   Bekrachtiging en afkondiging
12/3/2002   Bekendmaking (9998)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 20/12/2001
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geëvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 7/1/2002 0 21/1/2002
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 7/1/2002 15 21/1/2002
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
14/2/2002 12/3/2002 , blz 9998

Kruispuntbank van de wetgeving