S. 2-986 Dossierfiche K. 50-1285

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 5 juli 1998 betreffende de collectieve schuldenregeling en de mogelijkheid van verkoop uit de hand van de in beslag genomen onroerende goederen
Regering G. Verhofstadt I  

beslag op bezittingen
financiŽle solvabiliteit
centrale bank
kredietinstelling
consumptief krediet
krediet op onroerende goederen
schuldenlast

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-1285/1 Wetsontwerp 6/6/2001
K. 50-1285/2 Amendement 3/7/2001
K. 50-1285/3 Amendement 23/10/2001
K. 50-1285/4 Amendement 24/10/2001
K. 50-1285/5 Amendement 14/11/2001
K. 50-1285/6 Verslag namens de commissie 10/12/2001
K. 50-1285/7 Tekst aangenomen door de commissie 10/12/2001
K. 50-1285/8 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 13/12/2001
2-986/1 2-986/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 14/1/2002
K. 50-1285/9 GecoŲrdineerde tekst 18/1/2002
2-986/2 2-986/2 (PDF) Amendementen 6/2/2002
2-986/3 2-986/3 (PDF) Verslag namens de commissie 20/2/2002
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
6/6/2001   Indiening Doc. K. 50-1285/1
10/12/2001   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 50-1285/6
13/12/2001   Bespreking
Integraal verslag nr. 188, p. 37-47 + p. 65
13/12/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (+100/-0/o35)
Integraal verslag nr. 188, p. 65-66
Doc. K. 50-1285/8
13/12/2001   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
14/12/2001   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
14/1/2002   Uitoefening evocatierecht (S1)
Griffiebulletin nr. 104.
Doc. 2-986/1 2-986/1 (PDF)
14/1/2002   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
28/2/2002   Inschrijving op agenda
7/3/2002   Algemene bespreking Hand. 2-187 Hand. 2-187 (PDF)
7/3/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+43/-0/o15) Hand. 2-188 Hand. 2-188 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
14/1/2002   Verzending naar commissie
6/2/2002   Inschrijving op agenda
6/2/2002   Aanwijzing rapporteur(s): Olivier de Clippele
6/2/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+11/-0/o0)
6/2/2002   Aanneming zonder amendering
20/2/2002   Inschrijving op agenda
20/2/2002   Goedkeuring verslag
Het verslag van de heer Olivier de Clippele is goedgekeurd met 5 stemmen bij 3 onthoudingen.
Doc. 2-986/3 2-986/3 (PDF)
7/3/2002   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
14/3/2002   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
19/4/2002   Bekrachtiging en afkondiging
7/6/2002   Bekendmaking (26229-26231)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 13/12/2001
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 7/3/2002
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 6/2/2002, 20/2/2002
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 15/12/2001 15 14/1/2002
Uitoefening evocatierecht (S1)
Griffiebulletin nr. 104.
Onderzoekstermijn (S1) 15/1/2002 60 25/3/2002
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
19/4/2002 7/6/2002 , blz 26229-26231

Kruispuntbank van de wetgeving