S. 2-98 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 371bis in het Burgerlijk Wetboek
Sabine de Bethune   

kinderbescherming
geweld
rechten van het kind
lichamelijk geweld
ouderlijke macht

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-98/1 2-98/1 (PDF) Wetsvoorstel 6/10/1999
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
6/10/1999   Indiening Doc. 2-98/1 2-98/1 (PDF)
18/10/1999   Inoverwegingneming
18/10/1999   Verzending naar commissie: Justitie
  Commissie: Justitie
18/10/1999   Verzending naar commissie
26/10/1999   Inschrijving op agenda
26/10/1999   Aanwijzing rapporteur(s): Nathalie de T' Serclaes
8/12/1999   Inschrijving op agenda
8/12/1999   Bespreking
10/4/2003   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Justitie
In behandeling 26/10/1999, 8/12/1999

Kruispuntbank van de wetgeving