S. 2-979 Dossierfiche K. 50-1429

Wetsontwerp met het oog op het terbeschikking stellen van de federale politie van ambtenaren van de fiscale administraties
Regering G. Verhofstadt I  

georganiseerde misdaad
economisch delict
belastingfraude
belastingadministratie
politie
mobiliteit van arbeidskrachten
gedetacheerd werknemer

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-1429/1 Wetsontwerp 5/10/2001
K. 50-1429/2 Amendementen 14/11/2001
K. 50-1429/3 Verslag namens de commissie 29/11/2001
K. 50-1429/4 Tekst aangenomen door de commissie 29/11/2001
K. 50-1429/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 6/12/2001
2-979/1 2-979/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 7/1/2002
2-979/2 2-979/2 (PDF) Amendementen 23/1/2002
2-979/3 2-979/3 (PDF) Verslag namens de commissie 6/2/2002
2-979/4 2-979/4 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag 15/2/2002
2-979/5 2-979/5 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 21/2/2002
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
5/10/2001   Indiening Doc. K. 50-1429/1
29/11/2001   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 50-1429/3
5/12/2001   Bespreking
Integraal verslag nr. 180, p. 5-6
6/12/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 181, p. 63
Hand. 2-162 Hand. 2-162 (PDF)
Doc. K. 50-1429/5
6/12/2001   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
7/12/2001   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
7/1/2002   Uitoefening evocatierecht (S1)
Griffiebulletin nr. 102.
Doc. 2-979/1 2-979/1 (PDF)
7/1/2002   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
14/2/2002   Inschrijving op agenda
15/2/2002   Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag Doc. 2-979/4 2-979/4 (PDF)
21/2/2002   Algemene bespreking Hand. 2-181 Hand. 2-181 (PDF)
21/2/2002   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-181 Hand. 2-181 (PDF)
21/2/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+50/-0/o6) Hand. 2-182 Hand. 2-182 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
7/1/2002   Verzending naar commissie
23/1/2002   Inschrijving op agenda
23/1/2002   Aanwijzing rapporteur(s): Marc Hordies
23/1/2002   Bespreking
23/1/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
23/1/2002   Aanneming zonder amendering
6/2/2002   Inschrijving op agenda
6/2/2002   Goedkeuring verslag
Het verslag van de heer Marc Hordies is eenparig goedgekeurd (11 stemmen).
Doc. 2-979/3 2-979/3 (PDF)
21/2/2002   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
28/2/2002   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
13/3/2002   Bekrachtiging en afkondiging
29/3/2002   Bekendmaking (13230-13231)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 5/12/2001, 6/12/2001
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 21/2/2002
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 23/1/2002, 6/2/2002
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 8/12/2001 15 7/1/2002
Uitoefening evocatierecht (S1)
Griffiebulletin nr. 102.
Onderzoekstermijn (S1) 8/1/2002 60 18/3/2002
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
13/3/2002 29/3/2002 , blz 13230-13231

Kruispuntbank van de wetgeving