S. 2-968 Dossierfiche K. 50-1371

Wetsontwerp houdende bekrachtiging van de koninklijke besluiten van 15 december 1999, 24 juni 2000, 19 september 2000 en 18 december 2000 tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van de bedrijfsvoorheffing
Regering G. Verhofstadt I  

aftrek vooraf
prijsindex
jongerenarbeid
belasting van natuurlijke personen
loonbelasting
gedelegeerde wetgeving
buitengewone belasting
besluit

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-1371/1 Wetsontwerp 19/7/2001
K. 50-1371/2 Amendementen 23/10/2001
K. 50-1371/3 Verslag namens de commissie 20/11/2001
K. 50-1371/4 Tekst aangenomen door de commissie 20/11/2001
K. 50-1371/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 29/11/2001
2-968/1 2-968/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 18/12/2001
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
19/7/2001   Indiening Doc. K. 50-1371/1
20/11/2001   Aanneming in commissie (geamendeerd + nieuw opschrift) Doc. K. 50-1371/3
28/11/2001   Bespreking
Integraal verslag nr. 178, p. 50-51
29/11/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (+126/-0/o15)
Integraal verslag nr. 179, p. 48-49
29/11/2001   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
30/11/2001   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
18/12/2001   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 2-968/1 2-968/1 (PDF)
18/12/2001   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
20/12/2001   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
9/1/2002   Bekrachtiging en afkondiging
16/2/2002   Bekendmaking (5937)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 28/11/2001, 29/11/2001
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 1/12/2001 15 17/12/2001
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 1/12/2001 0 17/12/2001
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
9/1/2002 16/2/2002, blz 5937