S. 2-967 Dossierfiche K. 50-1376

Wetsontwerp houdende maatregelen inzake gezondheidszorg
Regering G. Verhofstadt I  

kosten voor ziekenhuisopname
strafsanctie
sociale begroting
Instituut voor Veterinaire Keuring
Dienst voor de overzeese sociale zekerheid
administratieve formaliteit
farmaceutisch product
fraude
programmawet
geneeskundige noodhulp
dokter
ziekentransport
administratieve sanctie
mijnwerker
beroep in de gezondheidszorg
Kas der geneeskundige verzorging van de NMBS
prijsregeling
sociale voorzieningen
schuldvordering
invaliditeitsverzekering
geneesmiddel
sociale zekerheid
farmaceutische wetgeving
gezondheidsverzorging
hypotheek
eerste hulp
remgeld
ziekenhuis
ziekteverzekering
sociale uitkering
Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering
rechten van de zieke
medisch en chirurgisch materiaal
kosten voor gezondheidszorg
instelling van openbaar nut
niet in loondienst verkregen inkomen

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-1376/1 Wetsontwerp 25/7/2001
K. 50-1376/2 Amendement 18/10/2001
K. 50-1376/3 Amendementen 6/11/2001
K. 50-1376/4 Amendementen 7/11/2001
K. 50-1376/5 Amendementen 13/11/2001
K. 50-1376/6 Verslag namens de verenigde commissies 23/11/2001
K. 50-1376/7 Tekst aangenomen door de verenigde commissies 23/11/2001
K. 50-1376/8 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 29/11/2001
2-967/1 2-967/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 30/11/2001
2-967/2 2-967/2 (PDF) Amendementen 4/12/2001
2-967/3 2-967/3 (PDF) Verslag namens de commissie 5/12/2001
2-967/4 2-967/4 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 13/12/2001
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
25/7/2001   Indiening Doc. K. 50-1376/1
23/11/2001   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 50-1376/6
28/11/2001   Bespreking
Integraal verslag nr. 178, p. 1-50
29/11/2001   Bespreking
Integraal verslag nr. 179, p. 39-44
29/11/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (+88/-0/o52)
Integraal verslag nr. 179, p. 44-46
Doc. K. 50-1376/8
29/11/2001   Aanneming na amendering door commissie
10/10/2001   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 2-82/27 2-82/27 (PDF)
10/10/2001   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 2-82/27 2-82/27 (PDF)
  [S2] Behandeling door Senaat
30/11/2001   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
30/11/2001   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 2-967/1 2-967/1 (PDF)
30/11/2001   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
6/12/2001   Inschrijving op agenda
13/12/2001   Algemene bespreking Hand. 2-163 Hand. 2-163 (PDF)
13/12/2001   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-163 Hand. 2-163 (PDF)
13/12/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (+39/-0/o23) Hand. 2-164 Hand. 2-164 (PDF)
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
30/11/2001   Verzending naar commissie
4/12/2001   Inschrijving op agenda
4/12/2001   Aanwijzing rapporteur(s): Michel Barbeaux, Alain Destexhe
4/12/2001   Inleidende uiteenzetting
- minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu - minister van Sociale Zaken en Pensioenen
4/12/2001   Bespreking
5/12/2001   Inschrijving op agenda
5/12/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (+8/-1/o0)
5/12/2001   Aanneming zonder amendering
5/12/2001   Vertrouwen rapporteur
13/12/2001   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
20/12/2001   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
14/1/2002   Bekrachtiging en afkondiging
22/2/2002   Bekendmaking (6777-6797)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 28/11/2001, 29/11/2001
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 13/12/2001
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Niet geamendeerd 4/12/2001, 5/12/2001
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 1/12/2001 5 5/12/2001
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 1/12/2001 45 30/1/2002
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
14/1/2002 22/2/2002 , blz 6777-6797

Kruispuntbank van de wetgeving