S. 2-961 Dossierfiche                  

Benoeming van een plaatsvervanger voor een lid niet-notaris van de Franstalige Benoemingscommissie voor het notariaat, in de hoedanigheid van magistraat

notaris

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-961/1 2-961/1 (PDF) Kandidatenlijst 26/11/2001
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
26/11/2001   Indiening Doc. 2-961/1 2-961/1 (PDF)
26/11/2001   Beslissing onmiddellijke behandeling
29/11/2001   Inschrijving op agenda
29/11/2001   Einde behandeling
geheime stemming over de benoeming
29/11/2001   Einde behandeling
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Behandeling beŽindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd 26/11/2001

Kruispuntbank van de wetgeving