S. 2-960 Dossierfiche K. 50-1435

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel en van de wet van 1 september 1980 betreffende de toekenning en de uitbetaling van een vakbondspremie aan sommige personeelsleden van de overheidssector
Regering G. Verhofstadt I  

ambtenarenvakbond
vakbondsvertegenwoordiger
overheidsapparaat
collectieve onderhandeling

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-1435/1 Wetsontwerp 9/10/2001
K. 50-1435/2 Verslag namens de commissie 30/10/2001
K. 50-1435/3 Tekst verbeterd door de commissie 30/10/2001
K. 50-1435/4 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 22/11/2001
2-960/1 2-960/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 23/11/2001
2-960/2 2-960/2 (PDF) Amendementen 11/12/2001
2-960/3 2-960/3 (PDF) Verslag namens de commissie 18/12/2001
2-960/4 2-960/4 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag 18/12/2001
2-960/5 2-960/5 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 21/12/2001
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
9/10/2001   Indiening Doc. K. 50-1435/1
30/10/2001   Aanneming in commissie (technische correcties) Doc. K. 50-1435/2
22/11/2001   Bespreking
Integraal verslag nr. 176, p. 38-41
22/11/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (+83/-17/o28)
Integraal verslag nr. 176, p. 75-76
Doc. K. 50-1435/4
22/11/2001   Aanneming zonder amendering
technische correcties
  [S2] Behandeling door Senaat
22/11/2001   Overzending Doc. 2-960/1 2-960/1 (PDF)
23/11/2001   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
13/12/2001   Inschrijving op agenda
18/12/2001   Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag Doc. 2-960/4 2-960/4 (PDF)
19/12/2001   Inschrijving op agenda
20/12/2001   Algemene bespreking Hand. 2-168 Hand. 2-168 (PDF)
20/12/2001   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-168 Hand. 2-168 (PDF)
21/12/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (+43/-6/o14) Hand. 2-170 Hand. 2-170 (PDF)
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
23/11/2001   Verzending naar commissie
11/12/2001   Inschrijving op agenda
11/12/2001   Aanwijzing rapporteur(s): Frans Lozie
11/12/2001   Inleidende uiteenzetting
11/12/2001   Bespreking
11/12/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (+8/-0/o1)
11/12/2001   Aanneming zonder amendering
18/12/2001   Inschrijving op agenda
18/12/2001   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (8 stemmen)
21/12/2001   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
15/1/2002   Bekrachtiging en afkondiging
25/1/2002   Bekendmaking (2629-2630)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 22/11/2001
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 20/12/2001, 21/12/2001
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Niet geamendeerd 11/12/2001, 18/12/2001
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
15/1/2002 25/1/2002 , blz 2629-2630

Kruispuntbank van de wetgeving