S. 2-96 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 20 van de wet van 7 mei 1999 op de gelijke behandeling van mannen en vrouwen ten aanzien van de arbeidsvoorwaarden, de toegang tot het arbeidsproces en de promotiekansen, de toegang tot een zelfstandig beroep en de aanvullende regelingen voor sociale zekerheid
Sabine de Bethune    Theo Kelchtermans   

vereniging
gelijke behandeling van man en vrouw
recht om voor het gerecht te treden
gendermainstreaming

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-96/1 2-96/1 (PDF) Wetsvoorstel 6/10/1999
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
6/10/1999   Indiening Doc. 2-96/1 2-96/1 (PDF)
10/11/1999   Inoverwegingneming
10/11/1999   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
10/11/1999   Verzending naar commissie
26/1/2000   Inschrijving op agenda
26/1/2000   Aanwijzing rapporteur(s): Renť Thissen
28/3/2001   Inschrijving op agenda
28/3/2001   Bespreking
10/4/2003   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
In behandeling 26/1/2000, 28/3/2001

Kruispuntbank van de wetgeving