S. 2-959 Dossierfiche K. 50-1379

Wetsontwerp betreffende de schadeloosstelling van de leden van de Joodse Gemeenschap van BelgiŽ voor hun goederen die werden geplunderd of achtergelaten tijdens de oorlog 1940-1945
Regering G. Verhofstadt I  

verzekeringsmaatschappij
oorlog
vergoeding
misdaad tegen de menselijkheid
jood
oorlogsschade
administratieve procedure
kredietinstelling
Diensten van de eerste minister
Rijksregister van de natuurlijke personen
oorlogsslachtoffer
delegatie van bevoegdheid
antisemitisme
Tweede Wereldoorlog
eerbiediging van het privť-leven

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-1379/1 Wetsontwerp 3/8/2001
K. 50-1379/2 Amendementen 17/10/2001
K. 50-1379/3 Amendement 23/10/2001
K. 50-1379/4 Amendementen 24/10/2001
K. 50-1379/5 Verslag namens de commissie 9/11/2001
K. 50-1379/6 Tekst aangenomen door de commissie 9/11/2001
K. 50-1379/7 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 14/11/2001
K. 50-1379/8 Aanvullend verslag 20/11/2001
K. 50-1379/9 Tekst aangenomen door de commissie 20/11/2001
K. 50-1379/10 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 22/11/2001
2-959/1 2-959/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 29/11/2001
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
3/8/2001   Indiening Doc. K. 50-1379/1
9/11/2001   Aanneming in commissie (geamendeerd + nieuw frans opschrift) Doc. K. 50-1379/5
13/11/2001   Terugzending naar commissie
Integraal verslag nr. 175, p. 30
20/11/2001   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 50-1379/8
22/11/2001   Bespreking
Integraal verslag nr. 176, p. 41-48
22/11/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (+126/-0/o1)
Integraal verslag nr. 176, p. 76-77
Doc. K. 50-1379/10
22/11/2001   Aanneming na amendering door commissie
10/10/2001   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 2-82/27 2-82/27 (PDF)
10/10/2001   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 2-82/27 2-82/27 (PDF)
  [S2] Behandeling door Senaat
23/11/2001   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
29/11/2001   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 2-959/1 2-959/1 (PDF)
29/11/2001   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
4/12/2001   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
20/12/2001   Bekrachtiging en afkondiging
24/1/2002   Bekendmaking (2402-2405)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 22/11/2001
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 24/11/2001 5 28/11/2001
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 24/11/2001 0 28/11/2001
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
20/12/2001 24/1/2002 , blz 2402-2405

Kruispuntbank van de wetgeving