S. 2-949 Dossierfiche                  

Evaluatie van de uitvoering van de wet van 20 juli 1990 ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid
Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen  

gelijke behandeling van man en vrouw
participatie van vrouwen
gendermainstreaming

Parlementaire documenten

Er zijn nog geen parlementaire documenten beschikbaar voor dit dossier

                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
20/11/2001   Indiening
20/11/2001   Verzending naar commissie: Adviescomité voor gelijke kansen
  Commissie: Adviescomité voor gelijke kansen
20/11/2001   Verzending naar commissie
20/11/2001   Inschrijving op agenda
20/11/2001   Aanwijzing rapporteur(s): Jean-Pierre Malmendier
20/11/2001   Bespreking
van het jaarlijks verslag van de minister van gelijke kansen over de toepassing van de wet
19/3/2002   Inschrijving op agenda
19/3/2002   Bespreking
met het oog op het opstellen van aanbevelingen
10/4/2003   Afsluiten dossier
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Behandeling beëindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beëindigd  
Commissie: Adviescomité voor gelijke kansen
In behandeling 20/11/2001, 19/3/2002

Kruispuntbank van de wetgeving