S. 2-947 Dossierfiche K. 50-1620

Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol tot aanpassing van de institutionele aspecten van de Europa-Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Polen, anderzijds, teneinde rekening te houden met de toetreding van de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden tot de Europese Unie, en met de Bijlagen, gedaan te Brussel op 25 juni 1999
Regering G. Verhofstadt I  

overeenkomstprotocol
associatieovereenkomst (EU)
ratificatie van een overeenkomst
Polen
Europese Unie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-947/1 2-947/1 (PDF) Wetsontwerp 19/11/2001
2-947/2 2-947/2 (PDF) Verslag namens de commissie 15/1/2002
K. 50-1620/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 4/2/2002
K. 50-1620/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 28/3/2002
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
19/11/2001   Indiening Doc. 2-947/1 2-947/1 (PDF)
19/11/2001   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
16/1/2002   Inschrijving op agenda
24/1/2002   Algemene bespreking Hand. 2-175 Hand. 2-175 (PDF)
24/1/2002   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-175 Hand. 2-175 (PDF)
31/1/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+58/-0/o0) Hand. 2-178 Hand. 2-178 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
19/11/2001   Verzending naar commissie
15/1/2002   Inschrijving op agenda
15/1/2002   Aanwijzing rapporteur(s): Marie-Josť Laloy
15/1/2002   Bespreking
15/1/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+8/-0/o0)
15/1/2002   Aanneming zonder amendering
15/1/2002   Vertrouwen rapporteur Doc. 2-947/2 2-947/2 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
31/1/2002   Overzending Doc. K. 50-1620/1
12/3/2002   Aanneming in commissie (zonder verslag)
Bulletin van de wetgevende werkzaamheden nr. 523
27/3/2002   Bespreking
Integraal verslag nr. 216, p. 32-33
28/3/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 217, p. 44
Doc. K. 50-1620/2
28/3/2002   Aanneming zonder amendering
28/3/2002   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
27/5/2002   Bekrachtiging en afkondiging
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekrachtigd en afgekondigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 24/1/2002, 31/1/2002
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 15/1/2002
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 27/3/2002, 28/3/2002

Kruispuntbank van de wetgeving