S. 2-936 Dossierfiche K. 50-1649

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Regering van de Republiek Jemen inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, gedaan te Brussel op 3 februari 2000
Regering G. Verhofstadt I  

Jemen
buitenlandse investering
Belgisch-Luxemburgse Economische Unie
bevordering van investeringen
ratificatie van een overeenkomst

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-936/1 2-936/1 (PDF) Wetsontwerp 7/11/2001
2-936/2 2-936/2 (PDF) Verslag namens de commissie 29/1/2002
K. 50-1649/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 22/2/2002
K. 50-1649/2 Verslag namens de commissie 22/3/2002
K. 50-1649/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 28/3/2002
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
7/11/2001   Indiening Doc. 2-936/1 2-936/1 (PDF)
7/11/2001   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
14/2/2002   Inschrijving op agenda
21/2/2002   Algemene bespreking Hand. 2-182 Hand. 2-182 (PDF)
21/2/2002   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-182 Hand. 2-182 (PDF)
21/2/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+56/-0/o0) Hand. 2-182 Hand. 2-182 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
7/11/2001   Verzending naar commissie
15/1/2002   Inschrijving op agenda
15/1/2002   Aanwijzing rapporteur(s): Michiel Maertens
15/1/2002   Bespreking
29/1/2002   Inschrijving op agenda
29/1/2002   Bespreking
29/1/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+8/-0/o0)
29/1/2002   Aanneming zonder amendering
29/1/2002   Vertrouwen rapporteur Doc. 2-936/2 2-936/2 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
21/2/2002   Overzending Doc. K. 50-1649/1
22/3/2002   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 50-1649/2
27/3/2002   Bespreking
Integraal verslag nr. 216, p. 35-40
28/3/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+119/-1/o18)
Integraal verslag nr. 217, p. 46-51
Doc. K. 50-1649/3
28/3/2002   Aanneming zonder amendering
28/3/2002   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
26/5/2002   Bekrachtiging en afkondiging
12/1/2004   Bekendmaking (1392-1397)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 21/2/2002
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 15/1/2002, 29/1/2002
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 27/3/2002, 28/3/2002
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
26/5/2002 12/1/2004 , blz 1392-1397

Kruispuntbank van de wetgeving