S. 2-934 Dossierfiche K. 50-1422

Wetsontwerp houdende wijziging van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven
Regering G. Verhofstadt I  

overheidsbedrijf
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
audit
beheer
boekhouding
structuur van de onderneming
raad van bestuur
bedrijfsleiding
grensoverschrijdend vervoer
nationale uitvoeringsmaatregel
beheerscontrole
overheidsinvestering
onverenigbaarheid
investeringsbeleid
duurzame mobiliteit
prestatiemeting

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-1422/1 Wetsontwerp 25/9/2001
K. 50-1422/2 Amendementen 2/10/2001
K. 50-1422/3 Amendementen 3/10/2001
K. 50-1422/4 Verslag namens de commissie 11/10/2001
K. 50-1422/5 Tekst verbeterd door de commissie 11/10/2001
K. 50-1422/6 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 17/10/2001
K. 50-1422/7 Amendement voorgesteld na indiening van het verslag 18/10/2001
K. 50-1422/8 Amendement voorgesteld na indiening van het verslag 22/10/2001
K. 50-1422/9 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 24/10/2001
K. 50-1422/10 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 31/10/2001
2-934/1 2-934/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 12/11/2001
2-934/2 2-934/2 (PDF) Amendementen 27/11/2001
2-934/3 2-934/3 (PDF) Amendementen 14/3/2002
2-934/4 2-934/4 (PDF) Verslag namens de commissie 19/3/2002
2-934/5 2-934/5 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag 21/3/2002
2-934/6 2-934/6 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 21/3/2002
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
25/9/2001   Indiening Doc. K. 50-1422/1
11/10/2001   Aanneming in commissie (tekstcorrectie) Doc. K. 50-1422/4
17/10/2001   Uitstel van de bespreking
Integraal verslag nr. 167, p. 1-13
24/10/2001   Bespreking
Integraal verslag nr. 169, p. 1-74 + nr. 170, p. 4-60
31/10/2001   Bespreking
Integraal verslag nr. 173, p. 50-61
31/10/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (+88/-36/o1)
Integraal verslag nr. 173, p. 61-62
Doc. K. 50-1422/10
31/10/2001   Aanneming zonder amendering
tekstcorrecties
10/10/2001   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 2-82/27 2-82/27 (PDF)
10/10/2001   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 2-82/27 2-82/27 (PDF)
  [S2] Behandeling door Senaat
5/11/2001   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
12/11/2001   Uitoefening evocatierecht (S1)
Griffiebulletin nr. 79
Doc. 2-934/1 2-934/1 (PDF)
12/11/2001   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
14/3/2002   Inschrijving op agenda
21/3/2002   Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag
21/3/2002   Algemene bespreking Hand. 2-192 Hand. 2-192 (PDF)
21/3/2002   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-192 Hand. 2-192 (PDF)
21/3/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+39/-18/o0) Hand. 2-193 Hand. 2-193 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
12/11/2001   Verzending naar commissie
27/11/2001   Inschrijving op agenda
27/11/2001   Aanwijzing rapporteur(s): Louis Siquet
27/11/2001   Bespreking
4/12/2001   Inschrijving op agenda
4/12/2001   Bespreking
14/3/2002   Inschrijving op agenda
14/3/2002   Bespreking
14/3/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-3/o2)
14/3/2002   Aanneming zonder amendering
19/3/2002   Inschrijving op agenda
19/3/2002   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (9 stemmen)
Doc. 2-934/4 2-934/4 (PDF)
27/11/2001   Opschorting termijn
convocatie POC
29/11/2001   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
25 + 20
Doc. 2-82/30 2-82/30 (PDF)
30/11/2001   Hervatting termijn
13/12/2001   Opschorting termijn
convocatie POC
19/12/2001   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
30 + 15 + 30
Doc. 2-82/33 2-82/33 (PDF)
20/12/2001   Hervatting termijn
28/1/2002   Opschorting termijn
convocatie POC
30/1/2002   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
geen verlenging
Doc. 2-82/33 2-82/33 (PDF)
31/1/2002   Hervatting termijn
14/2/2002   Opschorting termijn
convocatie POC
20/2/2002   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
30 + 15 + 30 + 30
Doc. 2-82/34 2-82/34 (PDF)
21/2/2002   Hervatting termijn
21/3/2002   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
22/3/2002   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
22/3/2002   Bekrachtiging en afkondiging
26/3/2002   Bekendmaking (12554-12561)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 24/10/2001, 31/10/2001
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 21/3/2002
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 27/11/2001, 4/12/2001, 14/3/2002, 19/3/2002
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 6/11/2001 5 12/11/2001
Beslissing POC. i.v.m. termijnen Onderzoekstermijn (S1) 13/11/2001 25 7/12/2001
Uitoefening evocatierecht (S1)
Griffiebulletin nr. 79
Onderzoekstermijn (S1) 13/11/2001 25 7/12/2001
Opschorting termijn
convocatie POC
Onderzoekstermijn (S1) 13/11/2001 11
Hervatting termijn Onderzoekstermijn (S1) 13/11/2001 11 10/12/2001
Beslissing POC. i.v.m. termijnen
25 + 20
Onderzoekstermijn (S1) 13/11/2001 31 15/1/2002
Beslissing POC. i.v.m. termijnen Onderzoekstermijn (S1) 13/11/2001 30 12/12/2001
Opschorting termijn
convocatie POC
Onderzoekstermijn (S1) 13/11/2001 18
Beslissing POC. i.v.m. termijnen
30 + 15 + 30 + 30
Onderzoekstermijn (S1) 13/11/2001 46 23/4/2002
Beslissing POC. i.v.m. termijnen
30 + 15 + 30
Onderzoekstermijn (S1) 13/11/2001 48
Hervatting termijn Onderzoekstermijn (S1) 13/11/2001 48 4/3/2002
Beslissing POC. i.v.m. termijnen
geen verlenging
Onderzoekstermijn (S1) 13/11/2001 48 4/3/2002
Opschorting termijn
convocatie POC
Onderzoekstermijn (S1) 13/11/2001 25
Hervatting termijn Onderzoekstermijn (S1) 13/11/2001 25 5/3/2002
Opschorting termijn
convocatie POC
Onderzoekstermijn (S1) 13/11/2001 16
Hervatting termijn Onderzoekstermijn (S1) 13/11/2001 16 8/3/2002
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
22/3/2002 26/3/2002 , blz 12554-12561

Kruispuntbank van de wetgeving