S. 2-931 Dossierfiche K. 50-1618

Wetsontwerp houdende instemming met het Aanvullend Protocol bij de Europese Kaderovereenkomst inzake grensoverschrijdende samenwerking tussen territoriale gemeenschappen of autoriteiten, gedaan te Straatsburg op 9 november 1995
Regering G. Verhofstadt I  

overeenkomstprotocol
regionale overheid
plaatselijke overheid
OCMW
gemeente
ratificatie van een overeenkomst
kaderovereenkomst
grensoverschrijdende samenwerking
territoriale collectiviteit
Europese Conventie
provincie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-931/1 2-931/1 (PDF) Wetsontwerp 19/10/2001
2-931/2 2-931/2 (PDF) Verslag namens de commissie 15/1/2002
K. 50-1618/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 4/2/2002
K. 50-1618/2 Verslag namens de commissie 22/3/2002
K. 50-1618/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 28/3/2002
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
19/10/2001   Indiening Doc. 2-931/1 2-931/1 (PDF)
19/10/2001   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
16/1/2002   Inschrijving op agenda
24/1/2002   Algemene bespreking Hand. 2-175 Hand. 2-175 (PDF)
24/1/2002   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-175 Hand. 2-175 (PDF)
31/1/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+58/-0/o0) Hand. 2-178 Hand. 2-178 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
19/10/2001   Verzending naar commissie
15/1/2002   Inschrijving op agenda
15/1/2002   Aanwijzing rapporteur(s): André Geens
15/1/2002   Bespreking
15/1/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+8/-0/o0)
15/1/2002   Aanneming zonder amendering
15/1/2002   Vertrouwen rapporteur Doc. 2-931/2 2-931/2 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
31/1/2002   Overzending Doc. K. 50-1618/1
22/3/2002   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 50-1618/2
27/3/2002   Bespreking
Integraal verslag nr. 216, p. 27-28
28/3/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 217, p. 43
Doc. K. 50-1618/3
28/3/2002   Aanneming zonder amendering
28/3/2002   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
6/6/2002   Bekrachtiging en afkondiging
3/9/2009   Bekendmaking (60473-60478)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 24/1/2002, 31/1/2002
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 15/1/2002
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 27/3/2002, 28/3/2002
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
6/6/2002 3/9/2009 , blz 60473-60478

Kruispuntbank van de wetgeving