S. 2-930 Dossierfiche K. 50-1619

Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van de Republiek Hongarije inzake politiesamenwerking en samenwerking inzake de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit, ondertekend te Brussel op 4 november 1998
Regering G. Verhofstadt I  

georganiseerde misdaad
Hongarije
politiŽle samenwerking
ratificatie van een overeenkomst

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-930/1 2-930/1 (PDF) Wetsontwerp 19/10/2001
2-930/2 2-930/2 (PDF) Verslag namens de commissie 15/1/2002
K. 50-1619/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 4/2/2002
K. 50-1619/2 Verslag namens de commissie 22/3/2002
K. 50-1619/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 28/3/2002
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
19/10/2001   Indiening Doc. 2-930/1 2-930/1 (PDF)
19/10/2001   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
16/1/2002   Inschrijving op agenda
24/1/2002   Algemene bespreking Hand. 2-175 Hand. 2-175 (PDF)
24/1/2002   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-175 Hand. 2-175 (PDF)
31/1/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+58/-0/o0) Hand. 2-178 Hand. 2-178 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
19/10/2001   Verzending naar commissie
15/1/2002   Inschrijving op agenda
15/1/2002   Aanwijzing rapporteur(s): Erika Thijs
15/1/2002   Bespreking
15/1/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+8/-0/o0)
15/1/2002   Aanneming zonder amendering
15/1/2002   Vertrouwen rapporteur Doc. 2-930/2 2-930/2 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
31/1/2002   Overzending Doc. K. 50-1619/1
22/3/2002   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 50-1619/2
27/3/2002   Bespreking
Integraal verslag nr. 216, p. 31-32
28/3/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 217, p. 43
Doc. K. 50-1619/3
28/3/2002   Aanneming zonder amendering
28/3/2002   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
27/5/2002   Bekrachtiging en afkondiging
24/10/2002   Bekendmaking (48668-48675)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 24/1/2002, 31/1/2002
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 15/1/2002
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 27/3/2002, 28/3/2002
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
27/5/2002 24/10/2002 , blz 48668-48675

Kruispuntbank van de wetgeving