S. 2-929 Dossierfiche K. 50-1271

Wetsontwerp tot wijziging van artikel 90ter van het Wetboek van Strafvordering
Regering G. Verhofstadt I  

eerbiediging van het privť-leven
misdaadbestrijding
telefoon- en briefgeheim
gerechtelijk onderzoek
strafprocedure
gerechtelijk vooronderzoek
corruptie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-1271/1 Wetsontwerp 29/5/2001
K. 50-1271/2 Verslag namens de commissie 12/10/2001
K. 50-1271/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 18/10/2001
2-929/1 2-929/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 13/11/2001
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
29/5/2001   Indiening Doc. K. 50-1271/1
12/10/2001   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 50-1271/2
18/10/2001   Bespreking
Integraal verslag nr. 168, p. 36-38
18/10/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 168, p. 45
Doc. K. 50-1271/3
18/10/2001   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
19/10/2001   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
13/11/2001   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 2-929/1 2-929/1 (PDF)
13/11/2001   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
22/11/2001   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
29/11/2001   Bekrachtiging en afkondiging
23/2/2002   Bekendmaking (7117)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 18/10/2001
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 20/10/2001 15 12/11/2001
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 20/10/2001 0 12/11/2001
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
29/11/2001 23/2/2002 , blz 7117

Kruispuntbank van de wetgeving