S. 2-928 Dossierfiche K. 50-1349

Wetsontwerp tot oprichting van de Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden en tot wijziging van de wet van 21 december 1998 tot oprichting van de "Belgische Technische CoŲperatie" in de vorm van een vennootschap van publiek recht
Regering G. Verhofstadt I  

bilaterale hulp
sociale rechten
Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden
durfkapitaal
multilaterale hulp
economische ontwikkeling
ontwikkelingshulp
investering in het buitenland
deelneming
Enabel (Belgisch Ontwikkelingsagentschap)
oprichting van een onderneming
particuliere onderneming
Internationale Arbeidsorganisatie
ontwikkelingsland

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-1349/1 Wetsontwerp 12/7/2001
K. 50-1349/2 Verslag namens de commissie 12/10/2001
K. 50-1349/3 Tekst verbeterd door de commissie 12/10/2001
K. 50-1349/4 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 18/10/2001
2-928/1 2-928/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 25/10/2001
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
12/7/2001   Indiening Doc. K. 50-1349/1
12/10/2001   Aanneming in commissie (verbeterd + nieuw opschrift) Doc. K. 50-1349/2
18/10/2001   Bespreking
Integraal verslag nr. 168, p. 28-36
18/10/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (+128/-0/o18)
Integraal verslag nr. 168, p. 47-48
Doc. K. 50-1349/4
18/10/2001   Aanneming zonder amendering
Verbeterd
10/10/2001   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 2-82/27 2-82/27 (PDF)
10/10/2001   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 2-82/27 2-82/27 (PDF)
  [S2] Behandeling door Senaat
19/10/2001   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
25/10/2001   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 2-928/1 2-928/1 (PDF)
25/10/2001   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
25/10/2001   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
3/11/2001   Bekrachtiging en afkondiging
17/11/2001   Bekendmaking (39093-39095)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 18/10/2001
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Beslissing POC. i.v.m. termijnen Evocatietermijn 20/10/2001 0
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 20/10/2001 5 24/10/2001
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 20/10/2001 0 24/10/2001
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
3/11/2001 17/11/2001 , blz 39093-39095

Kruispuntbank van de wetgeving