S. 2-927 Dossierfiche K. 50-1276

Wetsontwerp tot wijziging van artikel 161, 1°, van het Wetboek van registratie-, hypotheek- en griffierechten en artikel 149 van het Wetboek der successierechten
Jean-Pol Poncelet   Jean-Jacques Viseur   Raymond Langendries  

belastingontheffing
overdrachtsbelasting
onderwijsinstelling
organisatie zonder winstoogmerk
BTW-tarief
registratierecht

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-1276/1 Wetsvoorstel 30/5/2001
K. 50-1276/2 Amendementen 21/6/2001
K. 50-1276/3 Amendementen 25/6/2001
K. 50-1276/4 Verslag namens de commissie 27/6/2001
K. 50-1276/5 Tekst aangenomen door de commissie 27/6/2001
K. 50-1276/6 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 27/6/2001
K. 50-1276/7 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 17/7/2001
K. 50-1276/8 Aanvullend verslag 19/7/2001
K. 50-1276/9 Tekst aangenomen door de commissie 19/7/2001
K. 50-1276/10 Addendum 9/10/2001
K. 50-1276/11 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 18/10/2001
2-927/1 2-927/1 (PDF) Ontwerp niet geėvoceerd door de Senaat 13/11/2001
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
30/5/2001   Indiening Doc. K. 50-1276/1
31/5/2001   Inoverwegingneming
27/6/2001   Aanneming in commissie (geamendeerd + nieuw opschrift) Doc. K. 50-1276/4
4/7/2001   Bespreking
Integraal verslag nr. 147, p. 28-39
5/7/2001   Terugzending naar commissie
Integraal verslag nr. 149, p. 18-20
19/7/2001   Aanneming in commissie (geamendeerd + nieuw opschrift) Doc. K. 50-1276/8
17/10/2001   Bespreking
Integraal verslag nr. 167, p. 29-33
18/10/2001   Bespreking
Integraal verslag nr. 168, p. 43-44
18/10/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (+126/-0/o18)
Integraal verslag nr. 168, p. 48-51
Doc. K. 50-1276/11
18/10/2001   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
19/10/2001   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
13/11/2001   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 2-927/1 2-927/1 (PDF)
13/11/2001   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
22/11/2001   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
5/12/2001   Bekrachtiging en afkondiging
19/12/2001   Bekendmaking (43852)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 4/7/2001, 17/10/2001, 18/10/2001
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geėvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 20/10/2001 15 12/11/2001
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 20/10/2001 0 12/11/2001
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
5/12/2001 19/12/2001 , blz 43852

Kruispuntbank van de wetgeving