S. 2-924 Dossierfiche                  

Het veiligheidsbeleid na de terroristische aanslagen in de Verenigde Staten van Amerika
commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden  

veiligheid van het luchtverkeer
samenwerking tussen de EU en de NAVO
Verenigde Staten
islam
terrorisme
Afghanistan
gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid
NAVO
Palestijnse kwestie
burgerbescherming
geheime dienst
Europese Unie
staatsveiligheid
openbare veiligheid

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-924/1 2-924/1 (PDF) Verslag namens de commissie 16/10/2001
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
3/10/2001   Indiening
3/10/2001   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
30/10/2001   Inschrijving op agenda
8/11/2001   Algemene bespreking Hand. 2-157 Hand. 2-157 (PDF)
8/11/2001   Akteneming
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
3/10/2001   Verzending naar commissie
3/10/2001   Inschrijving op agenda
3/10/2001   Aanwijzing rapporteur(s): Magdeleine Willame-Boonen
3/10/2001   Hoorzitting met deskundigen inzake terrorisme
3/10/2001   Gedachtewisseling
16/10/2001   Inschrijving op agenda
16/10/2001   Goedkeuring verslag
het verslag is goedgekeurd met 7 stemmen bij 1 onthouding
8/11/2001   Einde behandeling
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Behandeling beŽindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd 8/11/2001
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 3/10/2001, 16/10/2001

Kruispuntbank van de wetgeving