S. 2-918 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie betreffende de vierde ministeriŽle conferentie van de Wereldhandelsorganisatie
Marie Nagy    Michiel Maertens   

Wereldhandelsorganisatie
internationale economie
motie van het Parlement
parlementair toezicht
duurzame ontwikkeling
internationaal recht
Internationale Arbeidsorganisatie
ontwikkelingsland
internationale handel

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-918/1 2-918/1 (PDF) Voorstel van resolutie 3/10/2001
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
3/10/2001   Indiening Doc. 2-918/1 2-918/1 (PDF)
11/10/2001   Inoverwegingneming
11/10/2001   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
17/10/2001   Inschrijving op agenda
18/10/2001   Algemene bespreking Hand. 2-148 Hand. 2-148 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
11/10/2001   Verzending naar commissie
16/10/2001   Inschrijving op agenda
16/10/2001   Aanwijzing rapporteur(s): Marie Nagy
16/10/2001   Vervalt
Vervallen ten gevolge van de aanneming van het voorstel van resolutie nr. 2-869/1
18/10/2001   Inschrijving op agenda
18/10/2001   Goedkeuring verslag
het verslag is goedgekeurd met 9 stemmen bij 1 onthouding
18/10/2001   Vervalt
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Vervallen  
[S1] Behandeling door Senaat
Vervallen 18/10/2001
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Vervallen 16/10/2001, 18/10/2001

Kruispuntbank van de wetgeving