S. 2-907 Dossierfiche                  

Voorstel tot oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie belast met het onderzoek naar de aanwezigheid van terroristische organisaties op het Belgisch grondgebied en hun relatie met de georganiseerde misdaad
Frans Lozie    Patrik Vankrunkelsven   

geheime dienst
staatsveiligheid
enquêtecommissie
toelating van vreemdelingen
georganiseerde misdaad
terrorisme
parlementair onderzoek

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-907/1 2-907/1 (PDF) Voorstel 19/9/2001
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
19/9/2001   Indiening Doc. 2-907/1 2-907/1 (PDF)
8/11/2001   Inoverwegingneming
8/11/2001   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
8/11/2001   Verzending naar commissie
10/4/2003   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beëindigd  
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Verzonden naar commissie  

Kruispuntbank van de wetgeving