S. 2-904 Dossierfiche K. 50-1542

Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag inzake de veiligheid van VN-personeel en geassocieerd personeel, gedaan te New York op 9 december 1994
Regering G. Verhofstadt I  

openbare veiligheid
VN
internationale ambtenaar
ratificatie van een overeenkomst

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-904/1 2-904/1 (PDF) Wetsontwerp 19/9/2001
2-904/2 2-904/2 (PDF) Verslag namens de commissie 13/11/2001
K. 50-1542/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 30/11/2001
K. 50-1542/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 20/12/2001
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
19/9/2001   Indiening Doc. 2-904/1 2-904/1 (PDF)
19/9/2001   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
22/11/2001   Inschrijving op agenda
29/11/2001   Algemene bespreking Hand. 2-161 Hand. 2-161 (PDF)
29/11/2001   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-161 Hand. 2-161 (PDF)
29/11/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (+59/-0/o0) Hand. 2-161 Hand. 2-161 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
19/9/2001   Verzending naar commissie
13/11/2001   Inschrijving op agenda
13/11/2001   Aanwijzing rapporteur(s): Michiel Maertens
13/11/2001   Bespreking
13/11/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (+8/-0/o0)
13/11/2001   Aanneming zonder amendering
13/11/2001   Vertrouwen rapporteur
  [K2] Behandeling door Kamer
29/11/2001   Overzending Doc. K. 50-1542/1
5/12/2001   Aanneming in commissie (zonder verslag)
Bulletin van de wetgevende werkzaamheden nr. 453
18/12/2001   Bespreking
Integraal verslag nr. 191, p. 45
20/12/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 195, p. 60
Doc. K. 50-1542/2
20/12/2001   Aanneming zonder amendering
20/12/2001   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
29/1/2002   Bekrachtiging en afkondiging
16/7/2002   Bekendmaking (31566-31575)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 29/11/2001
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 13/11/2001
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 18/12/2001, 20/12/2001
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
29/1/2002 16/7/2002 , blz 31566-31575

Kruispuntbank van de wetgeving