S. 2-9 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie betreffende de kindsoldaten
Erika Thijs    Georges Dallemagne    Magdeleine Willame-Boonen   

wapenhandel
VN
kinderbescherming
kind
rechten van het kind
Afrikaanse Unie
motie van het Parlement
internationaal humanitair recht
Unicef
oorlog

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-9/1 2-9/1 (PDF) Voorstel van resolutie 14/7/1999
2-9/2 2-9/2 (PDF) Amendementen 16/11/1999
2-9/3 2-9/3 (PDF) Amendementen 7/12/1999
2-9/4 2-9/4 (PDF) Amendement 7/2/2000
2-9/5 2-9/5 (PDF) Amendement 8/2/2000
2-9/6 2-9/6 (PDF) Verslag namens de commissie 8/2/2000
2-9/7 2-9/7 (PDF) Tekst geamendeerd door de commissie 8/2/2000
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
14/7/1999   Indiening
Eerder ingediend onder 1-1119
Doc. 2-9/1 2-9/1 (PDF)
14/10/1999   Inoverwegingneming
14/10/1999   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
24/2/2000   Inschrijving op agenda
24/2/2000   Algemene bespreking Hand. 2-30 Hand. 2-30 (PDF)
24/2/2000   Stemming over het geheel: ne varietur (+51/-0/o0) Hand. 2-30 Hand. 2-30 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
14/10/1999   Verzending naar commissie
9/11/1999   Inschrijving op agenda
9/11/1999   Aanwijzing rapporteur(s): Kathy Lindekens
9/11/1999   Inleidende uiteenzetting
indiener van het voorstel van resolutie
16/11/1999   Inschrijving op agenda
16/11/1999   Bespreking
25/11/1999   Inschrijving op agenda
25/11/1999   Uitgesteld
7/12/1999   Inschrijving op agenda
7/12/1999   Uitgesteld
11/1/2000   Inschrijving op agenda
11/1/2000   Uitgesteld
8/2/2000   Inschrijving op agenda
8/2/2000   Stemming over het geheel: geamendeerd (+10/-0/o0)
8/2/2000   Aanneming na amendering
8/2/2000   Vertrouwen rapporteur Doc. 2-9/6 2-9/6 (PDF)
8/2/2000   Tekst aangenomen Doc. 2-9/7 2-9/7 (PDF)
24/2/2000   Mededeling aan bestemmeling(en)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Medegedeeld aan bestemmeling(en)  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 24/2/2000
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Geamendeerd 9/11/1999, 16/11/1999, 8/2/2000

Kruispuntbank van de wetgeving