S. 2-896 Dossierfiche K. 50-1534

Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Internationale Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling inzake de vestiging in BelgiŽ van een verbindingsbureau van deze organisatie, ondertekend te Brussel op 26 april 1999
Regering G. Verhofstadt I  

zetel van de instelling
autoverzekering
sociale zekerheid
diplomatieke onschendbaarheid
ratificatie van een overeenkomst
Internationale Bank voor Herstel en Ontwikkeling

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-896/1 2-896/1 (PDF) Wetsontwerp 31/8/2001
2-896/2 2-896/2 (PDF) Verslag namens de commissie 13/11/2001
K. 50-1534/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 30/11/2001
K. 50-1534/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 20/12/2001
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
31/8/2001   Indiening Doc. 2-896/1 2-896/1 (PDF)
31/8/2001   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
22/11/2001   Inschrijving op agenda
29/11/2001   Algemene bespreking Hand. 2-161 Hand. 2-161 (PDF)
29/11/2001   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-161 Hand. 2-161 (PDF)
29/11/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (+59/-0/o0) Hand. 2-161 Hand. 2-161 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
31/8/2001   Verzending naar commissie
13/11/2001   Inschrijving op agenda
13/11/2001   Aanwijzing rapporteur(s): Andrť Geens
13/11/2001   Bespreking
13/11/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (+8/-0/o0)
13/11/2001   Aanneming zonder amendering
13/11/2001   Vertrouwen rapporteur
  [K2] Behandeling door Kamer
29/11/2001   Overzending Doc. K. 50-1534/1
5/12/2001   Aanneming in commissie (zonder verslag)
Bulletin van de wetgevende werkzaamheden nr. 453
18/12/2001   Bespreking
Integraal verslag nr. 191, p. 39-40
20/12/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 195, p. 57
Doc. K. 50-1534/2
20/12/2001   Aanneming zonder amendering
20/12/2001   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
4/3/2002   Bekrachtiging en afkondiging
9/3/2005   Bekendmaking (9629-9631)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 29/11/2001
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 13/11/2001
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 18/12/2001, 20/12/2001
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
4/3/2002 9/3/2005 , blz 9629-9631

Kruispuntbank van de wetgeving