S. 2-893 Dossierfiche K. 50-1467

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de regering van de Socialistische Republiek Vietnam inzake luchtvervoer, en met de bijlage, ondertekend te Brussel op 21 oktober 1992
Regering G. Verhofstadt I  

luchtvervoer
ratificatie van een overeenkomst
Vietnam

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-893/1 2-893/1 (PDF) Wetsontwerp 30/8/2001
2-893/2 2-893/2 (PDF) Verslag namens de commissie 10/10/2001
K. 50-1467/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 24/10/2001
K. 50-1467/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 20/12/2001
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
30/8/2001   Indiening Doc. 2-893/1 2-893/1 (PDF)
30/8/2001   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
11/10/2001   Inschrijving op agenda
18/10/2001   Algemene bespreking Hand. 2-148 Hand. 2-148 (PDF)
18/10/2001   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-148 Hand. 2-148 (PDF)
18/10/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (+53/-0/o6) Hand. 2-148 Hand. 2-148 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
30/8/2001   Verzending naar commissie
10/10/2001   Inschrijving op agenda
10/10/2001   Aanwijzing rapporteur(s): Sabine de Bethune
10/10/2001   Bespreking
10/10/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-0/o0)
10/10/2001   Aanneming zonder amendering
10/10/2001   Vertrouwen rapporteur
  [K2] Behandeling door Kamer
18/10/2001   Overzending Doc. K. 50-1467/1
5/12/2001   Aanneming in commissie (zonder verslag)
Bulletin van de wetgevende werkzaamheden nr. 453
18/12/2001   Bespreking
Integraal verslag nr. 191, p. 36-37
20/12/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (+126/-0/o16)
Integraal verslag nr. 195, p. 53-54
Doc. K. 50-1467/2
20/12/2001   Aanneming zonder amendering
20/12/2001   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
15/3/2002   Bekrachtiging en afkondiging
7/4/2003   Bekendmaking (17596-17612)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 18/10/2001
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 10/10/2001
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 18/12/2001, 20/12/2001
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
15/3/2002 7/4/2003 , blz 17596-17612

Kruispuntbank van de wetgeving