S. 2-892 Dossierfiche K. 50-1533

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst inzake luchtvervoer tussen de regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de regering van de Russische Federatie, en met de Bijlage, ondertekend te Brussel op 8 december 1993
Regering G. Verhofstadt I  

Rusland
luchtvervoer
ratificatie van een overeenkomst

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-892/1 2-892/1 (PDF) Wetsontwerp 30/8/2001
2-892/2 2-892/2 (PDF) Verslag namens de commissie 13/11/2001
K. 50-1533/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 30/11/2001
K. 50-1533/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 20/12/2001
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
30/8/2001   Indiening Doc. 2-892/1 2-892/1 (PDF)
30/8/2001   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
22/11/2001   Inschrijving op agenda
29/11/2001   Algemene bespreking Hand. 2-161 Hand. 2-161 (PDF)
29/11/2001   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-161 Hand. 2-161 (PDF)
29/11/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (+59/-0/o0) Hand. 2-161 Hand. 2-161 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
30/8/2001   Verzending naar commissie
10/10/2001   Inschrijving op agenda
10/10/2001   Aanwijzing rapporteur(s): Marie-Josť Laloy
10/10/2001   Bespreking
13/11/2001   Inschrijving op agenda
13/11/2001   Bespreking
13/11/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (+8/-0/o0)
13/11/2001   Aanneming zonder amendering
13/11/2001   Vertrouwen rapporteur
  [K2] Behandeling door Kamer
29/11/2001   Overzending Doc. K. 50-1533/1
5/12/2001   Aanneming in commissie (zonder verslag)
Bulletin van de wetgevende werkzaamheden nr. 453
18/12/2001   Bespreking
Integraal verslag nr. 191, p. 38-39
20/12/2001   Voorstel tot verdaging (verworpen)
Integraal verslag nr. 195, p. 54-56
20/12/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (+97/-38/o8)
Integraal verslag nr. 195, p. 56-57
Doc. K. 50-1533/2
20/12/2001   Aanneming zonder amendering
20/12/2001   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
15/3/2002   Bekrachtiging en afkondiging
15/10/2002   Bekendmaking (47004-47012)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 29/11/2001
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 10/10/2001, 13/11/2001
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 18/12/2001, 20/12/2001
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
15/3/2002 15/10/2002 , blz 47004-47012

Kruispuntbank van de wetgeving