S. 2-885 Dossierfiche K. 50-1466

Wetsontwerp houdende instemming met de volgende internationale akten :
1. De Overeenkomst, opgesteld op grond van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, aangaande de bescherming van de financiŽle belangen van de Europese Gemeenschappen, gedaan te Brussel op 26 juli 1995;
2. Het Protocol, opgesteld op grond van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, bij de Overeenkomst aangaande de bescherming van de financiŽle belangen van de Europese Gemeenschappen, gedaan te Dublin op 27 september 1996;
3. Het Tweede Protocol, opgesteld op grond van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, bij de Overeenkomst aangaande de bescherming van de financiŽle belangen van de Europese Gemeenschappen, en de Gezamenlijke Verklaring, gedaan te Brussel op 19 juni 1997;
4. Het Protocol, opgesteld op grond van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, betreffende de prejudiciŽle uitlegging, door het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen, van de Overeenkomst aangaande de bescherming van de financiŽle belangen van de Europese Gemeenschappen, en de Verklaring, gedaan te Brussel op 29 november 1996;
5. De Overeenkomst, opgesteld op basis van artikel K.3, lid 2, onder C), van het Verdrag betreffende d e Europese Unie, ter bestrijding van corruptie waarbij ambtenaren van de Europese Gemeenschappen of van de lidstaten van de Europese Unie betrokken zijn, gedaan te Brussel op 26 mei 1997.
Regering G. Verhofstadt I  

prejudicieel verzoek (EU)
Hof van Justitie van de Europese Unie
ambtenaar
corruptie
ratificatie van een overeenkomst
fraude ten nadele van de EU
witwassen van geld
Europees ambtenaar
Europese Unie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-885/1 2-885/1 (PDF) Wetsontwerp 31/7/2001
2-885/2 2-885/2 (PDF) Verslag namens de commissie 10/10/2001
K. 50-1466/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 24/10/2001
K. 50-1466/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 20/12/2001
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
31/7/2001   Indiening Doc. 2-885/1 2-885/1 (PDF)
31/7/2001   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
11/10/2001   Inschrijving op agenda
18/10/2001   Algemene bespreking Hand. 2-148 Hand. 2-148 (PDF)
18/10/2001   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-148 Hand. 2-148 (PDF)
18/10/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (+60/-0/o0) Hand. 2-148 Hand. 2-148 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
31/7/2001   Verzending naar commissie
10/10/2001   Inschrijving op agenda
10/10/2001   Aanwijzing rapporteur(s): Sabine de Bethune
10/10/2001   Bespreking
10/10/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-0/o0)
10/10/2001   Aanneming zonder amendering
10/10/2001   Vertrouwen rapporteur
  [K2] Behandeling door Kamer
18/10/2001   Overzending Doc. K. 50-1466/1
5/12/2001   Aanneming in commissie (zonder verslag)
Bulletin van de wetgevende werkzaamheden nr. 453
18/12/2001   Bespreking
Integraal verslag nr. 191, p. 35-36
20/12/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 195, p. 52-53
Doc. K. 50-1466/2
20/12/2001   Aanneming zonder amendering
20/12/2001   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
17/2/2002   Bekrachtiging en afkondiging
15/5/2002   Bekendmaking (20555-20580)
16/9/2005   Erratum (40366-40368)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 18/10/2001
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 10/10/2001
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 18/12/2001, 20/12/2001
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
17/2/2002 15/5/2002 , blz 20555-20580
Errata
Op 16/9/2005 , blz 40366-40368

Kruispuntbank van de wetgeving