S. 2-884 Dossierfiche K. 50-1538

Wetsontwerp houdende instemming met de volgende internationale akten :
1. De Overeenkomst betreffende de bouw en de exploitatie van een Europese Synchrotronstralingsinstallatie, en Bijlagen I, II, III en IV, opgemaakt te Parijs op 16 december 1988;
2. De Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en het Koninkrijk der Nederlanden betreffende de gezamenlijke deelname aan de Europese Synchrotronstralingsinstallatie alsook de wijze van uitvoering daarvan, en uitwisseling van brieven, ondertekend te Brussel op 12 november 1990;
3. Protocol van toetreding van het Koninkrijk der Nederlanden tot de Overeenkomst van 16 december 1988 betreffende de bouw en de exploitatie van een Europese Installatie voor synchrotronstraling, en Bijlage I, opgemaakt te Parijs op 9 december 1991
Regering G. Verhofstadt I  

basisonderzoek
geavanceerd materiaal
wetenschappelijk onderzoek
ratificatie van een overeenkomst
stralingsapparaat

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-884/1 2-884/1 (PDF) Wetsontwerp 31/7/2001
2-884/2 2-884/2 (PDF) Verslag namens de commissie 13/11/2001
K. 50-1538/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 30/11/2001
K. 50-1538/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 20/12/2001
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
31/7/2001   Indiening Doc. 2-884/1 2-884/1 (PDF)
31/7/2001   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
22/11/2001   Inschrijving op agenda
29/11/2001   Algemene bespreking Hand. 2-161 Hand. 2-161 (PDF)
29/11/2001   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-161 Hand. 2-161 (PDF)
29/11/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (+63/-0/o1) Hand. 2-161 Hand. 2-161 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
31/7/2001   Verzending naar commissie
13/11/2001   Inschrijving op agenda
13/11/2001   Aanwijzing rapporteur(s): Andrť Geens
13/11/2001   Bespreking
13/11/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (+8/-0/o0)
13/11/2001   Aanneming zonder amendering
13/11/2001   Vertrouwen rapporteur
  [K2] Behandeling door Kamer
29/11/2001   Overzending Doc. K. 50-1538/1
5/12/2001   Aanneming in commissie (zonder verslag)
Bulletin van de wetgevende werkzaamheden nr. 453
18/12/2001   Bespreking
Integraal verslag nr. 191, p. 42-43
20/12/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 195, p. 58-59
Doc. K. 50-1538/2
20/12/2001   Aanneming zonder amendering
20/12/2001   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
17/2/2002   Bekrachtiging en afkondiging
11/8/2004   Bekendmaking (59583-59608)
4/11/2004   Erratum (74502)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 29/11/2001
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 13/11/2001
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 18/12/2001, 20/12/2001
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
17/2/2002 11/8/2004 , blz 59583-59608
Errata
Op 4/11/2004 , blz 74502

Kruispuntbank van de wetgeving