S. 2-879 Dossierfiche K. 50-1248

Wetsontwerp tot vaststelling van een tijdelijke personeelsformatie van raadsheren ten einde de gerechtelijke achterstand bij de hoven van beroep weg te werken
Regering G. Verhofstadt I  

hogere rechtspraak
magistraat
gerechtelijke achterstand

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-1248/1 Wetsontwerp 9/5/2001
K. 50-1248/2 Amendementen 20/6/2001
K. 50-1248/3 Amendement 21/6/2001
K. 50-1248/4 Amendementen 3/7/2001
K. 50-1248/5 Amendement 4/7/2001
K. 50-1248/6 Amendementen 9/7/2001
K. 50-1248/7 Verslag namens de commissie 16/7/2001
K. 50-1248/8 Tekst aangenomen door de commissie 16/7/2001
K. 50-1248/9 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 19/7/2001
2-879/1 2-879/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 20/7/2001
2-879/2 2-879/2 (PDF) Verslag namens de commissie 10/10/2001
2-879/3 2-879/3 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 22/11/2001
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
9/5/2001   Indiening Doc. K. 50-1248/1
16/7/2001   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 50-1147/2
18/7/2001   Bespreking
Integraal verslag nr. 156, p. 3-10
19/7/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (+81/-13/o35)
Integraal verslag nr. 158, p. 41
Doc. K. 50-1248/9
19/7/2001   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
20/7/2001   Overzending Doc. 2-879/1 2-879/1 (PDF)
20/7/2001   Verzending naar commissie: Justitie
30/10/2001   Inschrijving op agenda
8/11/2001   Algemene bespreking Hand. 2-157 Hand. 2-157 (PDF)
8/11/2001   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-157 Hand. 2-157 (PDF)
22/11/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (+44/-0/o16) Hand. 2-159 Hand. 2-159 (PDF)
  Commissie: Justitie
20/7/2001   Verzending naar commissie
10/10/2001   Inschrijving op agenda
10/10/2001   Aanwijzing rapporteur(s): Nathalie de T' Serclaes
10/10/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (+7/-0/o2)
10/10/2001   Aanneming zonder amendering
10/10/2001   Vertrouwen rapporteur
22/11/2001   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
29/11/2001   Bekrachtiging en afkondiging
8/12/2001   Bekendmaking (42333 - 42334)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 18/7/2001, 19/7/2001
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 8/11/2001, 22/11/2001
Commissie: Justitie
Niet geamendeerd 10/10/2001
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
29/11/2001 8/12/2001 , blz 42333 - 42334

Kruispuntbank van de wetgeving