S. 2-878 Dossierfiche K. 50-1147

Wetsontwerp tot wijziging van artikel 211 van het Gerechtelijk Wetboek en van de wet van 3 april 1953 betreffende de rechterlijke inrichting, wat de plaatsvervangende raadsheren betreft
Regering G. Verhofstadt I  

hogere rechtspraak
magistraat
Hoofdstedelijk Gewest Brussels
gerechtelijke achterstand

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-1147/1 Wetsontwerp 14/3/2001
K. 50-1147/2 Verslag namens de commissie 16/7/2001
K. 50-1147/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 19/7/2001
2-878/1 2-878/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 20/7/2001
2-878/2 2-878/2 (PDF) Verslag namens de commissie 10/10/2001
2-878/3 2-878/3 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 22/11/2001
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
14/3/2001   Indiening Doc. K. 50-1147/1
16/7/2001   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 50-1147/2
18/7/2001   Bespreking
Integraal verslag nr. 156, p. 3-10
19/7/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (+80/-0/o48)
Integraal verslag nr. 158, p. 41
Doc. K. 50-1147/3
19/7/2001   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
20/7/2001   Overzending Doc. 2-878/1 2-878/1 (PDF)
20/7/2001   Verzending naar commissie: Justitie
30/10/2001   Inschrijving op agenda
8/11/2001   Algemene bespreking Hand. 2-157 Hand. 2-157 (PDF)
8/11/2001   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-157 Hand. 2-157 (PDF)
22/11/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (+44/-0/o16) Hand. 2-159 Hand. 2-159 (PDF)
  Commissie: Justitie
20/7/2001   Verzending naar commissie
10/10/2001   Inschrijving op agenda
10/10/2001   Aanwijzing rapporteur(s): Nathalie de T' Serclaes
10/10/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (+7/-0/o2)
10/10/2001   Aanneming zonder amendering
10/10/2001   Vertrouwen rapporteur
22/11/2001   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
29/11/2001   Bekrachtiging en afkondiging
8/12/2001   Bekendmaking (42332)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 18/7/2001, 19/7/2001
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 8/11/2001, 22/11/2001
Commissie: Justitie
Niet geamendeerd 10/10/2001
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
29/11/2001 8/12/2001 , blz 42332

Kruispuntbank van de wetgeving