S. 2-875 Dossierfiche K. 50-458

Wetsontwerp tot wijziging van de nieuwe gemeentewet, wat de terbeschikkingstelling van het personeel betreft
Jo Vandeurzen   Trees Pieters   Greta D'Hondt  

plaatselijke overheid
personeel op contractbasis
OCMW
organisatie zonder winstoogmerk
sociale woning
mobiliteit van arbeidskrachten
gedetacheerd werknemer

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-458/1 Wetsvoorstel 22/2/2000
K. 50-458/2 Amendement 21/2/2001
K. 50-458/3 Amendement 8/5/2001
K. 50-458/4 Amendement 9/5/2001
K. 50-458/5 Amendement 4/7/2001
K. 50-458/6 Amendement 18/7/2001
K. 50-458/8 Tekst aangenomen door de commissie 18/7/2001
K. 50-458/9 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 19/7/2001
2-875/1 2-875/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 20/7/2001
K. 50-458/7 Verslag namens de commissie 30/7/2001
2-875/2 2-875/2 (PDF) Amendementen 27/11/2001
2-875/3 2-875/3 (PDF) Verslag namens de commissie 18/12/2001
2-875/4 2-875/4 (PDF) Advies van de Raad van State 11/3/2002
2-875/5 2-875/5 (PDF) Amendementen 7/5/2002
2-875/6 2-875/6 (PDF) Verslag namens de commissie 7/5/2002
2-875/7 2-875/7 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 30/5/2002
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
22/2/2000   Indiening Doc. K. 50-458/1
2/3/2000   Inoverwegingneming
18/7/2001   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 50-458/8
19/7/2001   Bespreking
Integraal verslag nr. 158, p. 29-31
19/7/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (+111/-4/o16)
Integraal verslag nr. 158, p. 49
Hand. 2-141 Hand. 2-141 (PDF)
Doc. K. 50-458/9
19/7/2001   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
20/7/2001   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 2-875/1 2-875/1 (PDF)
22/10/2001   Uitoefening evocatierecht (S1)
Griffiebulletin nr. 76.
22/10/2001   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
3/1/2002   Inschrijving op agenda
10/1/2002   Externe adviesaanvraag: Raad van State
11/3/2002   Ontvangst extern advies: Raad van State Doc. 2-875/4 2-875/4 (PDF)
14/3/2002   Inschrijving op agenda
meegedeeld in plenaire - niet op agenda geplaatst
14/3/2002   Terugzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
23/5/2002   Inschrijving op agenda
30/5/2002   Algemene bespreking Hand. 2-207 Hand. 2-207 (PDF)
30/5/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+51/-0/o7) Hand. 2-208 Hand. 2-208 (PDF)
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
22/10/2001   Verzending naar commissie
20/11/2001   Inschrijving op agenda
20/11/2001   Aanwijzing rapporteur(s): Erika Thijs
20/11/2001   Inschrijving op agenda
20/11/2001   Uitgesteld
18/12/2001   Inschrijving op agenda
18/12/2001   Bespreking
18/12/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (+8/-0/o0)
18/12/2001   Aanneming zonder amendering
18/12/2001   Vertrouwen rapporteur Doc. 2-875/3 2-875/3 (PDF)
10/1/2002   Opschorting termijn
Convocatie POC + externe adviesaanvraag Raad van State
16/1/2002   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
60 + 20
Doc. 2-82/32 2-82/32 (PDF)
14/3/2002   Terugzending naar commissie
19/3/2002   Inschrijving op agenda
19/3/2002   Aanwijzing rapporteur(s): Erika Thijs
19/3/2002   Uitgesteld
30/4/2002   Inschrijving op agenda
30/4/2002   Uitgesteld
7/5/2002   Inschrijving op agenda
7/5/2002   Bespreking
7/5/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
7/5/2002   Aanneming zonder amendering
7/5/2002   Vertrouwen rapporteur Doc. 2-875/6 2-875/6 (PDF)
19/4/2002   Opschorting termijn
Convocatie POC
19/4/2002   Opschorting termijn
convocatie POC
24/4/2002   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
60+20+40
Doc. 2-82/37 2-82/37 (PDF)
25/4/2002   Hervatting termijn
30/5/2002   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
6/6/2002   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
12/6/2002   Bekrachtiging en afkondiging
2/7/2002   Bekendmaking (29677-29678)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 19/7/2001
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 30/5/2002
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Niet geamendeerd 20/11/2001, 18/12/2001
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Niet geamendeerd 19/3/2002, 7/5/2002
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 9/10/2001 15 23/10/2001
Opschorting termijn
Convocatie POC + externe adviesaanvraag Raad van State
Onderzoekstermijn (S1) 23/10/2001 6
Beslissing POC. i.v.m. termijnen
60 + 20
Onderzoekstermijn (S1) 23/10/2001 26
Uitoefening evocatierecht (S1)
Griffiebulletin nr. 76.
Onderzoekstermijn (S1) 23/10/2001 60 15/1/2002
Hervatting termijn
Einde opschorting t.g.v. convocatie POC : 16.01.2002 Einde opschorting t.g.v. adviesaanvraag Raad van State : 11.03.2002
Onderzoekstermijn (S1) 23/10/2001 26 22/4/2002
Opschorting termijn
convocatie POC
Onderzoekstermijn (S1) 23/10/2001 44
Opschorting termijn
Convocatie POC
Onderzoekstermijn (S1) 23/10/2001 4
Beslissing POC. i.v.m. termijnen
60+20+40
Onderzoekstermijn (S1) 23/10/2001 44
Hervatting termijn Onderzoekstermijn (S1) 23/10/2001 44 7/6/2002
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
12/6/2002 2/7/2002 , blz 29677-29678

Kruispuntbank van de wetgeving