S. 2-874 Dossierfiche                  

Zesde conferentie van de parlementaire commissies bevoegd voor gelijke kansen van vrouwen en mannen in de Lid-Staten van de Europese Unie en in het Europees Parlement (CCEC), Kopenhagen, 22-23 november 2002
AdviescomitÚ voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen  

AdviescomitÚ voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen
gelijke behandeling van man en vrouw
gendermainstreaming

Parlementaire documenten

Er zijn nog geen parlementaire documenten beschikbaar voor dit dossier

                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
19/11/2002   Indiening
19/11/2002   Verzending naar commissie: AdviescomitÚ voor gelijke kansen
  Commissie: AdviescomitÚ voor gelijke kansen
19/11/2002   Verzending naar commissie
19/11/2002   Inschrijving op agenda
19/11/2002   Aanwijzing rapporteur(s): Magdeleine Willame-Boonen, Meryem Kašar
19/11/2002   Voorbereiding van de conferentie
10/12/2002   Inschrijving op agenda
10/12/2002   Aanwijzing rapporteur(s): Magdeleine Willame-Boonen
10/12/2002   Bespreking
van de Verklaring aangenomen tijdens de conferentie van Kopenhagen
10/12/2002   Bespreking
met het oog op het opstellen van een voorstel van resolutie
10/4/2003   Afsluiten dossier
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Behandeling beŰindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŰindigd  
Commissie: AdviescomitÚ voor gelijke kansen
In behandeling 19/11/2002, 10/12/2002

Kruispuntbank van de wetgeving